מכירה פומבית 23 כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמורי"ם, עותקים מיוחסים, ספרים נדירים, ספרים משנות הר' והש' חב"ד, כלי כסף, ציורים, חפצי יודאיקה, ועוד...
30.3.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' בירנבוים 25 בני ברק

עמלת בית המכירות 23% . + מע"מ.

ללא תוספת עמלה על תשלום בכרטיס אשראי.

שימו לב!! לא ניתן לבטל הצעה לאחר הגשתה!

חובה !!! לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 15 יום.

המכירה הסתיימה

פריט 26:

קבלה. כת"י כוונות תקיעת שופר לרבי שמשון באקי מחכמי איטליה בשנות הת'. כת"י מעתיק.

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
מחיר פתיחה:
$ 1,800
עמלת בית המכירות: 23% לפרטים נוספים
מע"מ: 17% על העמלה בלבד

קבלה. כת"י כוונות תקיעת שופר לרבי שמשון באקי מחכמי איטליה בשנות הת'. כת"י מעתיק.
קבלה. כת"י כוונות תקיעת שופר לרבי שמשון באקי מחכמי איטליה בשנות הת'. כת"י מעתיק. 

תוכן: לפנינו 29 עמודים בכת"י עתיק איטלקי והו כוונות תקיעת שופר עם תפילותעל הכוונות שהועתקו מחיבור סידור תפילה "'דברי חפץ' שכתב ושרד בכתי"ק המקובל האלוקי רבי שמשון באקי.

מצ"ב תיאור שכתב על פריט זה, חוקר הקבלה וכתבי האריז"ל – הרב יוסף אביב"י:

כוונות תקיעת שופר.

קונטרס ובו כוונות לתקיעת שופר. הכוונות מיוסדות על סידור התפילה עם כוונות שכתב רבי שמשון באקי, שהיה באיטליה בשנות הת'.

סידור התפילה שכתב רבי שמשון באקי נקרא כאן בשם "ספר דברי חפ"ץ. חיבור זה של רבי שמשון באקי נמצא בכת"י אוקספורד, בודליינה 1889 (ס' 18823). הסידור שערך רבי שמשון באקי נזכר באגרותיו של רבי משה זכות.

סידור התפילה שערך רבי שמשון באקי מתייחד מכל שאר סידורי התפילה בכך שהוא כולל תפילות על הכוונות. במה דברים אמורים? סידורי האר"י, כלומר סידורים שכוללים את כוונות התפילה שלימד האר"י, מוסיפים את הכוונות ליד התפילות, והמתפלל צריך לחשוב על הכוונות בעת שהוא אומר את התפילות. לעומת זאת, כתב רבי שמשון באקי בסידור שלו תפלות מיוחדות שהוא חיבר ובהן אומר האדם את הכוונות בפיו. תפילות אלו ואמירת הכוונות עצמן בפה הן מיוחדות לסידורו של רבי שמשון באקי. תפילות מיוחדות אלו לסדר תקיעת שופר נעתקו ונסדרו בקונטרס שלפנינו.

עם ציורים נאים.

ע"כ דברי הרב יוסף אביב"י הי"ו.

תולדות: רבי שמשון באקי (הראשון) נולד לאביו רבי מאיר באקי, בשנת ת' (1640), בצפון איטליה. גדול בתורה וביראה, בנגלה ובנסתר והיה לרב העיר קזאלה מונפראטו שבצפון אטליה. עמד בקשרי ידידות עם חכמי דורו, ובראשם החכם המקובל רבי משה זכות, רב העיר מנטובה. אחד מתלמידיו החשובים היה, רבי בנימין הכהן ויטאלי שאף נשא עליו הספד ארוך לאחר פטירתו, שנדפס בספר דרשותיו 'גבול בנימין', והביא כמה מתשובותיו בספר השו"ת שלו. בנוסף כמה מפסקי הלכה שלו הובאו בספר 'פחד יצחק' לרבי יצחק למפרונטי. נפטר ביום י"א בסיוון תנ"א (1691). חיבורו המרכזי (מעל 400 עמוד) 'רפואה למכה' - פירוש קבלי לשיר השירים בהשוואה למגילת איכה, הודפס בליוורנו בשנת תקל"ט (1779) אך לא נראה, ורק לאחרונה, הובא באתר 'היברו בוקס'. כן סידר ספר הכוונות האר"י הקדוש עם תפילות, שנמצא בכתב יד בעיר ריג'ו, בידי תלמידו רבי בנימין מריג'ו.

פירוט: 14\19 ס"מ. 15 דפים כתובים על ב' צידיו. 18 שורות בעמוד. כתיבה איטלקית. שנות הת'. מצב טוב מאוד.


לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא