Auction 1
Jan 29, 2020 (Your local time)
Israel
 שדרות המאירי 5 ירושלים
"אור הגנוז" - בית מכירות לנכסי תרבות יהודית וישראלית.
"אור הגנוז" כשמו כן הוא - חושף לפני חובבי האספנות והאמנות מגוון
רחב של אוצרות התרבות היהודית והישראלית.
כתבי יד וספרי קודש עתיקים, חפצי יודאיקה נדירים, פריטי אמנות
מקוריים ויחודיים, תמונות ומסמכים הסטוריים, ישראליאנה, מטבעות,
שטרות ובולי ארץ ישראל ועוד.
אנו מאמינים שהשילוב של ישן וחדש הוא הדבר הנכון ביותר בדורינו-
דור תחיית העם העברי בארצו, ומקוים שבמשך הזמן יהפוך בית
המכירות שלנו לגשר, שיחבר בין העבר היהודי המפואר להווה היהודי -
ישראלי המתחדש, ברוח דברי הראי"ה קוק זצ"ל: "הישן יתחדש והחדש
יתקדש".
נשמח לעמוד לשירותכם לצורך הערכת שווי פריטים שברשותכם
ומכירתם.
ליצירת קשר:
גיא בנימין אלמגור: 0526355947
אורן כהן:0586707080
כתובת למשלוח אימייל: OrHaganuz.auctions @gmail.comThe auction has ended

LOT 38:

מגילת אסתר פורימית

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 60
Auction house commission: 18%
VAT: 17% On commission only

"מגילה-לידער" - איציק מאנגער,
הוצאת "עמיקם" תשכ"ו. מהדורה
מיוחדת שיצאה לכבוד יובלו החמשים
של המחבר. סיפור מגילת אסתר
בצורה משעשעת בלשון יידיש. איציק מאנגר נולד בצ'רנוביץ, באימפריה האוסטרו-הונגרית בתרס"א.
במלה"ע ה-1 ,עבר לרומניה שם היה מעורב בחיי התרבות היידישאית של המקום.בתרפ"ח עבר לורשה
שהיתה מרכז חיי תרבות היידיש במזרח אירופה ושם גם החל את פרסומו כמשורר, מחזאי וסופר
יידיש. בתרצ"ט נמלט מהנאצים לפריז ולאחר המלחמה עבר ללונדון ומשם לניו יורק. בשנת תשכ"ו
עלה לא"י ונפטר כעבור שלוש שנים.
ב"מגילה לידער" )=שירי המגילה( שילב מאנגר דמויות ממגילת אסתר עם דמויות ומאורעות מהווי
החיים היהודיים בתחילת המאה העשרים. מספר העותק-156 מתוך 500 עותקים. בדף הראשון חתימה
של מאנגר בכתב ידו.
מצב טוב מאוד.

catalog
  Previous item
Next item