Auction 1
Jan 29, 2020 (Your local time)
Israel
 שדרות המאירי 5 ירושלים
"אור הגנוז" - בית מכירות לנכסי תרבות יהודית וישראלית.
"אור הגנוז" כשמו כן הוא - חושף לפני חובבי האספנות והאמנות מגוון
רחב של אוצרות התרבות היהודית והישראלית.
כתבי יד וספרי קודש עתיקים, חפצי יודאיקה נדירים, פריטי אמנות
מקוריים ויחודיים, תמונות ומסמכים הסטוריים, ישראליאנה, מטבעות,
שטרות ובולי ארץ ישראל ועוד.
אנו מאמינים שהשילוב של ישן וחדש הוא הדבר הנכון ביותר בדורינו-
דור תחיית העם העברי בארצו, ומקוים שבמשך הזמן יהפוך בית
המכירות שלנו לגשר, שיחבר בין העבר היהודי המפואר להווה היהודי -
ישראלי המתחדש, ברוח דברי הראי"ה קוק זצ"ל: "הישן יתחדש והחדש
יתקדש".
נשמח לעמוד לשירותכם לצורך הערכת שווי פריטים שברשותכם
ומכירתם.
ליצירת קשר:
גיא בנימין אלמגור: 0526355947
אורן כהן:0586707080
כתובת למשלוח אימייל: OrHaganuz.auctions @gmail.comThe auction has ended

LOT 33:

לוט ספרים וחוברות משנות קום המדינה

Start price:
$ 80
Auction house commission: 18%
VAT: 17% On commission only

3 ספרים וחוברות העוסקים בנושא הקמת המדינה:
1" .דין וחשבון" - קונטרס סכום ועדת האו"ם בענין א"י, הוצאת
הארץ תש"ח, מצב טוב
2 .ספר התעודות תרע"ח - תש"ח, סכומי ישיבות הועד הלאומי
לא"י, ירושלים תש"ט עם חתימתו של ד"ר זרח ורהפטיג זצ"ל - ממנסחי החוקה של מועצת המדינה
הזמנית ובין החותמים על מגילת העצמאות. ד"ר ורהפטיג שימש כשר הדתות בשתי ממשלות.
היה מומחה למשפט העברי שהקים וניהל את המכון לחקר המשפט העברי במשרד המשפטים.
בזמן השואה סייע, בעזרתם של הקונסול היפני - צ'יאונה סוגיהארה והקונסול ההולנדי - יאן
זווארטנדיק ז"ל לאלפי פליטים לברוח מפולין ומליטא לסין וליפן ובכללם תלמידי ישיבות מיר
וסלבודקה, שהמשיכו משם לא"י וארה"ב. מצב טוב.
3 .הצהרת בלפור ותולדותיה - נתן מיכאל גלבר, ירושלים תרצ"ט, הוצאת ההנהלה הציונית. מצב טוב.