Auction 1
Jan 29, 2020 (your local time)
Israel
 שדרות המאירי 5 ירושלים
"אור הגנוז" - בית מכירות לנכסי תרבות יהודית וישראלית.
"אור הגנוז" כשמו כן הוא - חושף לפני חובבי האספנות והאמנות מגוון
רחב של אוצרות התרבות היהודית והישראלית.
כתבי יד וספרי קודש עתיקים, חפצי יודאיקה נדירים, פריטי אמנות
מקוריים ויחודיים, תמונות ומסמכים הסטוריים, ישראליאנה, מטבעות,
שטרות ובולי ארץ ישראל ועוד.
אנו מאמינים שהשילוב של ישן וחדש הוא הדבר הנכון ביותר בדורינו-
דור תחיית העם העברי בארצו, ומקוים שבמשך הזמן יהפוך בית
המכירות שלנו לגשר, שיחבר בין העבר היהודי המפואר להווה היהודי -
ישראלי המתחדש, ברוח דברי הראי"ה קוק זצ"ל: "הישן יתחדש והחדש
יתקדש".
נשמח לעמוד לשירותכם לצורך הערכת שווי פריטים שברשותכם
ומכירתם.
ליצירת קשר:
גיא בנימין אלמגור: 0526355947
אורן כהן:0586707080
כתובת למשלוח אימייל: OrHaganuz.auctions @gmail.comThe auction has ended

LOT 28:

לוט ספרי אברהם יערי

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 200
Auction house commission: 18%
VAT: 17% On commission only

לוט ספרי אברהם יערי
3 ספרים נדירים של חוקר הספר העברי - אברהם יערי ז"ל:
1 .הדפוס העברי בקושטא תשכ"ז
2 .הדפוס העברי בארצות המזרח ח"א תרצ"ז
3 .באהלי ספר, תרצ"ט, עם חתימת המחבר. אברהם יערי ז"ל נולד בדז'יקוב שבגליציה בשנת תרנ"ט.
בצעירותו למד בישיבות וקיבל גם חינוך כללי. בשנת תר"פ עלה לא"י והתקבל ללימודים בביהמ"ד
העברי למורים בירושלים. בשנת תרפ"ה התחיל לעבוד בבית הספרים האוניברסיטאי הלאומי
בירושלים. במסגרת עבודתו נשלח יחד עם פרופ' גרשום שלם ז"ל על מנת להציל את אוצרות התרבות
היהודיים שהוחרמו ע"י הנאצים ועוזריהם ימ"ש. הם הצליחו להציל ולהעביר לישראל כ-חצי מליון
ספרים! בנוסף למחקריו החשובים בתחום הביבליוגרפיה עסק רבות גם בנושא היישוב העברי בא"י
וכתב על כך מאמרים וספרים רבים ביניהם מסעות א"י, שלוחי א"י ועוד. "הדפוס העברי בקושטא" הוא
הספר האחרון שכתב יערי ושיצא לאור אחרי מותו בתשכ"ז.
מצב טוב מאוד.

catalog
  Previous item
Next item