Auction 1
Jan 29, 2020 (Your local time)
Israel
 שדרות המאירי 5 ירושלים
"אור הגנוז" - בית מכירות לנכסי תרבות יהודית וישראלית.
"אור הגנוז" כשמו כן הוא - חושף לפני חובבי האספנות והאמנות מגוון
רחב של אוצרות התרבות היהודית והישראלית.
כתבי יד וספרי קודש עתיקים, חפצי יודאיקה נדירים, פריטי אמנות
מקוריים ויחודיים, תמונות ומסמכים הסטוריים, ישראליאנה, מטבעות,
שטרות ובולי ארץ ישראל ועוד.
אנו מאמינים שהשילוב של ישן וחדש הוא הדבר הנכון ביותר בדורינו-
דור תחיית העם העברי בארצו, ומקוים שבמשך הזמן יהפוך בית
המכירות שלנו לגשר, שיחבר בין העבר היהודי המפואר להווה היהודי -
ישראלי המתחדש, ברוח דברי הראי"ה קוק זצ"ל: "הישן יתחדש והחדש
יתקדש".
נשמח לעמוד לשירותכם לצורך הערכת שווי פריטים שברשותכם
ומכירתם.
ליצירת קשר:
גיא בנימין אלמגור: 0526355947
אורן כהן:0586707080
כתובת למשלוח אימייל: OrHaganuz.auctions @gmail.comThe auction has ended

LOT 24:

סידור לחזנים

Start price:
$ 40
Auction house commission: 18%
VAT: 17% On commission only

לקוטי אברהם - קונטרס לחזנים. ר' אברהם בר' משה שענפעלד זצ"ל. קרטשין תרל"ט.
לקט של תפילות, ברכות ובקשות לשליחי ציבור, לעולים לתורה, לשמחות ולאירועים שונים. כולל
תפילה מיוחדת שחיבר ר' עקיבא איגר זצ"ל לשעת מגיפת החולירע רח"ל.
מצב טוב. שלם, דפים קצת מתפרקים, חוסר זניח ב-3-2 דפים. מתוך 76.