Auction 1
Jan 29, 2020 (Your local time)
Israel
 שדרות המאירי 5 ירושלים
"אור הגנוז" - בית מכירות לנכסי תרבות יהודית וישראלית.
"אור הגנוז" כשמו כן הוא - חושף לפני חובבי האספנות והאמנות מגוון
רחב של אוצרות התרבות היהודית והישראלית.
כתבי יד וספרי קודש עתיקים, חפצי יודאיקה נדירים, פריטי אמנות
מקוריים ויחודיים, תמונות ומסמכים הסטוריים, ישראליאנה, מטבעות,
שטרות ובולי ארץ ישראל ועוד.
אנו מאמינים שהשילוב של ישן וחדש הוא הדבר הנכון ביותר בדורינו-
דור תחיית העם העברי בארצו, ומקוים שבמשך הזמן יהפוך בית
המכירות שלנו לגשר, שיחבר בין העבר היהודי המפואר להווה היהודי -
ישראלי המתחדש, ברוח דברי הראי"ה קוק זצ"ל: "הישן יתחדש והחדש
יתקדש".
נשמח לעמוד לשירותכם לצורך הערכת שווי פריטים שברשותכם
ומכירתם.
ליצירת קשר:
גיא בנימין אלמגור: 0526355947
אורן כהן:0586707080
כתובת למשלוח אימייל: OrHaganuz.auctions @gmail.comThe auction has ended

LOT 20:

כתב יד

Start price:
$ 100
Auction house commission: 18%
VAT: 17% On commission only

עשרות דפים בכתב ידו של הרב ברוך מרכוס זצ"ל. חידושי תורה, התכתבויות עם רבני ישראל, אישורים
ועוד. ר' ברוך מרכוס זצ"ל נולד בתר"ל בעיירה רוטבו שבליטא. היה מתלמידיו של הסבא מקלם ולאחר
מכן בישיבת סלובודקה. לאחר נישואיו עלה לא"י. תחילה גר ביפו ולאחר מכן עבר לירושלים וניהל את
בית המוסר בחצר שטרויס ובמקביל שימש כר"מ בישיבת תורת חיים. לאחר מכן יסד עם ר' שמואל
הלל שינקר את ישיבת אור חדש. בשנת תרס"ז התמנה לרב האשכנזי הראשי של חיפה.
בשנת תרע"ה השתתף במסע המושבות יחד עם הראי"ה קוק זצ"ל והרי"ח זוננפלד זצ"ל. הרב מרכוס
היה בין מיסדי ועד הישיבות. כמו כן היה חבר במועצת הרבנות הראשית לא"י. מנו"כ בבית העלמין
היהודי כפר סמיר. מצב הדפים טוב מאוד.