Auction 1
Jan 29, 2020 (Your local time)
Israel
 שדרות המאירי 5 ירושלים
"אור הגנוז" - בית מכירות לנכסי תרבות יהודית וישראלית.
"אור הגנוז" כשמו כן הוא - חושף לפני חובבי האספנות והאמנות מגוון
רחב של אוצרות התרבות היהודית והישראלית.
כתבי יד וספרי קודש עתיקים, חפצי יודאיקה נדירים, פריטי אמנות
מקוריים ויחודיים, תמונות ומסמכים הסטוריים, ישראליאנה, מטבעות,
שטרות ובולי ארץ ישראל ועוד.
אנו מאמינים שהשילוב של ישן וחדש הוא הדבר הנכון ביותר בדורינו-
דור תחיית העם העברי בארצו, ומקוים שבמשך הזמן יהפוך בית
המכירות שלנו לגשר, שיחבר בין העבר היהודי המפואר להווה היהודי -
ישראלי המתחדש, ברוח דברי הראי"ה קוק זצ"ל: "הישן יתחדש והחדש
יתקדש".
נשמח לעמוד לשירותכם לצורך הערכת שווי פריטים שברשותכם
ומכירתם.
ליצירת קשר:
גיא בנימין אלמגור: 0526355947
אורן כהן:0586707080
כתובת למשלוח אימייל: OrHaganuz.auctions @gmail.comThe auction has ended

LOT 9:

לוט ספרים שנדפסו בשואה

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 260
Auction house commission: 18%
VAT: 17% On commission only

דברי אמת - ר' יצחק יעקב הורוויץ זצ"ל - "החוזה מלובלין." שנגחאי
תש"ז הוצאת ועד הדפסת "מפיצי אור" שאצל ישיבת חכמי לובלין.
מצב טוב מאוד.
אגרא דפרקא - ר' צבי אלימלך מדינוב זצ"ל, מונקאטש תש"ב. הובא
לבית הדפוס ע"י ר' דוד ראנד זצ"ל נכד המחבר. דפוס "גראפיא"
במונקאטש. מצב טוב מאוד.
חובת התלמידים - ר' קלונמוס קלמיש מפיאסצנא זצ"ל, ירושלים
תש"ד. נדפס עוד בחייו של ר' קלונמוס הי"ד, שנרצח ע"י הנאצים
ימ"ש בד' חשון תש"ד. מצב טוב.
דעת שלמה - ר' שלמה זלמן בייטום זצ"ל. מישקאלץ תש"ד. דפוס בנימין פרידמאן. ר' שלמה זלמן
בייטום זצ"ל נולד בשנת תר"ה בקירט שבהונגריה. למד בישיבתו של ר' יהודה אסאד זצ"ל. היה חתנו
של ר' משה הרצפלד מתלמידי החתם סופר. משנת תרמ"ד עד לפטירתו בשנת תרע"ד שימש כרבה
ואב"ד של ק"ק מאלדו. מצורף דף זיכרון עם הקדשה בכת"י של נכד המחבר ר' פנחס זליג ברגר זצ"ל.
מצב טוב מאוד.

catalog
  Previous item
Next item