Auction 1
Jan 29, 2020 (Your local time)
Israel
 שדרות המאירי 5 ירושלים
"אור הגנוז" - בית מכירות לנכסי תרבות יהודית וישראלית.
"אור הגנוז" כשמו כן הוא - חושף לפני חובבי האספנות והאמנות מגוון
רחב של אוצרות התרבות היהודית והישראלית.
כתבי יד וספרי קודש עתיקים, חפצי יודאיקה נדירים, פריטי אמנות
מקוריים ויחודיים, תמונות ומסמכים הסטוריים, ישראליאנה, מטבעות,
שטרות ובולי ארץ ישראל ועוד.
אנו מאמינים שהשילוב של ישן וחדש הוא הדבר הנכון ביותר בדורינו-
דור תחיית העם העברי בארצו, ומקוים שבמשך הזמן יהפוך בית
המכירות שלנו לגשר, שיחבר בין העבר היהודי המפואר להווה היהודי -
ישראלי המתחדש, ברוח דברי הראי"ה קוק זצ"ל: "הישן יתחדש והחדש
יתקדש".
נשמח לעמוד לשירותכם לצורך הערכת שווי פריטים שברשותכם
ומכירתם.
ליצירת קשר:
גיא בנימין אלמגור: 0526355947
אורן כהן:0586707080
כתובת למשלוח אימייל: OrHaganuz.auctions @gmail.comThe auction has ended

LOT 7:

שו"ת משנה שכיר

Start price:
$ 40
Auction house commission: 18%
VAT: 17% On commission only

משנה שכיר ח"א - ר' ישכר שלמה טייכטל. ברדיוב תרפ"ד. הרב טייכטל זצ"ל נולד בתרמ"ה בהאלאס
שבהונגריה. למד בישיבת פרשבורג. שימש כרב, ראש ישיבה, דיין ומורה הוראה בקהילת פישטיאן
שבסלובקיה. היה קשור לאדמו"ר חיים אלעזר שפירא זצ"ל ממונקאטש. בעקבות השואה שינה את
דעותיו לגבי העלייה לא"י ואף עודד יהודים לעלות אליה ולקיים את מצות ישוב הארץ, שבה תלויה
גאולותם של ישראל, כפי שכתב בספרו המפורסם "אם הבנים שמחה" )אותו כתב בעליית הגג בה
הסתתר מפני הנאצים(.
בתש"ד נתפס ונשלח יחד עם שארית יהודי פישטיאן לאוושויץ. לפי אחת העדויות נרצח ברכבת
שהיתה בדרכה למחנה ההשמדה ע"י שומר אוקראיני, כיון שניסה להגן על יהודי זקן שביקש מים.
מלותיו האחרונות היו "הפיצו את מעיינותי חוצה". הי"ד.
מצב טוב מאוד.