Аукцион 26
20.1.20
זכרון יעקב, Израиль

שימו לב למבצע ״ כסף מטפטף״ צבירת גרגרים של כסף טהור - fine

Аукцион закончен

ЛОТ 20:

הגדה של פסח - עם ציורים מאת יוסף בודקה. הוצאת לאוויט - וינה / ברליין, תרפ״א.


Стартовая цена:
$ 70
Комиссия аукционного дома: 20%
НДС: 17% Только на комиссию

הגדה של פסח - עם ציורים מאת יוסף בודקה. הוצאת לאוויט - וינה / ברליין, תרפ״א.