Аукцион 26
20.1.20
זכרון יעקב, Израиль

שימו לב למבצע ״ כסף מטפטף״ צבירת גרגרים של כסף טהור - fine

Аукцион закончен

ЛОТ 35:

אלבום תצלומים נדיר שיצא זמן קצר לאחר סיום השואה - על שואת יהודי פולין -חורבן יהודי פולין ...

Продан за: $95
Стартовая цена:
$ 70
Комиссия аукционного дома: 20%
НДС: 17% Только на комиссию

אלבום תצלומים נדיר שיצא זמן קצר לאחר סיום השואה - על שואת יהודי פולין -חורבן יהודי פולין -  לודז' 1945 
- מחקר היסטורי החושף 252 תמונות - מאת הוועדה ההיסטורית המרכזית ליהודי פולין .  
כולל מבוא ביידיש, פולנית, צרפתית, אנגלית ועברית. תיעוד באמצעות אלבום המגולל את שעלה בגורלם של יהודי פולין לאורך כל שנות המלחמה.   החל בבידודם של היהודים והמעבר לגטאות , דרך תנאי החיים הקשים בגטאות, ההתנכלויות ברחובות, האקציות, מחנות העבודה ומחנות ההשמדה, ההתנגדות בנשק והשחרור. כמו כן מופיע באלבום תיעוד התעמולה האנטישמית שהייתה חלק מתהליך ההשמדה, כרוזים של גזרות נגד היהודים ותמונות המתעדות חילול בתי כנסת ותשמישי קדושה.   את התמונות צילמו החיילים הגרמנים עצמם  - למען יוכלו להתהדר, ומסרו אותם לצלמים לפיתוח.  למרות שחל איסור, שמרו הצלמים העתקים של התמונות, וכך התגלגלו התמונות והגיעו לידי הוועדה ההיסטורית המרכזית ליהודי פולין. הוועדה ההיסטורית המרכזית ליהודי פולין פעלה כבר בקיץ של שנת 1944, עוד בטרם הסתיימה המלחמה ונודעו ממדי האסון. מייסדיה, ניצולים בעצמם, ראו במחקר ובתיעוד של מעשי הגרמנים חובה המוטלת על שארית הפליטה. הם אספו תעודות ותצלומים, גבו עדויות, פרסמו יומנים, חקרו ותעדו את התקופה.
מצב האלבום מציג את התמונת ללא חסר, יחד עם זאת, דפי האלבום בחלקם היו צמודים והופרדו - הותירו סימני הפרדה וקרעי - קילוף קל של הדפים בחלקם. בנוסף בשולי דפי האלבום כתמי מיים שיבשו, מצ״ב צילום לדוגמא.
חלק הכריכה העליון פגום ומופרד. נראות הצילומים באלבום ברורה וטובה.