Аукцион 26
20.1.20
זכרון יעקב, Израиль

שימו לב למבצע ״ כסף מטפטף״ צבירת גרגרים של כסף טהור - fine

Аукцион закончен

ЛОТ 14:

1-  הגדה של פסח, עם פירוש בעל ה"הפלאה". קאשיצע Kosice,
תש"ז - ...


Стартовая цена:
$ 40
Комиссия аукционного дома: 20%
НДС: 17% Только на комиссию

1-  הגדה של פסח, עם פירוש בעל ה"הפלאה". קאשיצע Kosice,
תש"ז - 1947. דפוס וויקא.

2- הספד מר על ידי המחבר שאטץ, מרדכי אב"ד דסוויסלאץ, מקום הדפוס: פיעטרקוב
שנת דפוס תרנ״ח 1898.