Аукцион 26
20.1.20
זכרון יעקב, Израиль

שימו לב למבצע ״ כסף מטפטף״ צבירת גרגרים של כסף טהור - fine

Аукцион закончен

ЛОТ 44:

צמד סיכות ישראליות ישנות, מעוטרות בעבודת אמייל.
האחת נושאת את הכיתוב ...


Стартовая цена:
$ 20
Комиссия аукционного дома: 20%
НДС: 17% Только на комиссию

צמד סיכות ישראליות ישנות, מעוטרות בעבודת אמייל.
האחת נושאת את הכיתוב : ״ JERUSALEM".