Аукцион 26
20.1.20
זכרון יעקב, Израиль

שימו לב למבצע ״ כסף מטפטף״ צבירת גרגרים של כסף טהור - fine

Аукцион закончен

ЛОТ 17:

לוח שנה תרצ״ח - 1937-1938, נדפס ע״י פוטוגרבור ארץ - ישראלי בע״מ,
בית המדפיס ליפשיץ. לכל חודש ...


Стартовая цена:
$ 20
Комиссия аукционного дома: 20%
НДС: 17% Только на комиссию

לוח שנה תרצ״ח - 1937-1938, נדפס ע״י פוטוגרבור ארץ - ישראלי בע״מ,
בית המדפיס ליפשיץ. לכל חודש צלום אחר בשחור-לבן של הצלם יוסף שוייג המופיע בראש כל דף - בגודל חצי הדף לציון כל חודש.
בין הצילומים: בציר ענבים, נחל קדרון - ירושלים, האוניברסיטה העברית, ים -כנרת, חמי טבריה, צפת, עצי זית ובניית הישוב בארץ.

בכל עמודי הלוח שני חורים לתליה בחלק העליון, ארבעה דפים עם קרע באחת הפינות ובדף אחד קרע באמצע השוליים מימין. כתמים קלים ,סימונים מעטים בעפרון ואחד בעט.(או עפרון מגוון).