Аукцион 26
20.1.20
Израиля
 זכרון יעקב

שימו לב למבצע ״ כסף מטפטף״ צבירת גרגרים של כסף טהור - fine

Аукцион закончен

ЛОТ 18:

עיתון בית הספר תל-גנים - גליון מספר 2 - חגים.
מחזור ח׳ - המחזור המלא ...


Стартовая цена:
$ 20
Комиссия аукционного дома: 20%
НДС: 17% Только на комиссию

עיתון בית הספר תל-גנים - גליון מספר 2 - חגים.
מחזור ח׳ - המחזור המלא הראשון של בית הספר שמשלים שמונה שנות לימוד מ - א׳- עד ח׳