Аукцион 26
20.1.20
זכרון יעקב, Израиль

שימו לב למבצע ״ כסף מטפטף״ צבירת גרגרים של כסף טהור - fine

Аукцион закончен

ЛОТ 25:

לוט הכולל ארבעה פריטים:  כתובה - אמריקה הצפונית  - תעודת נישואין פורסם על ידי בית ההוצאה ...


Стартовая цена:
$ 70
Комиссия аукционного дома: 20%
НДС: 17% Только на комиссию

לוט הכולל ארבעה פריטים:  כתובה - אמריקה הצפונית  - תעודת נישואין פורסם על ידי בית ההוצאה ״KTAV"

בית חנוך יתומים, ירושלים, תקופת המנדט, שנות ה 30-40 בקירוב, דו צדדיים, המופנים בבקשה לתרומה עבור בית היתומים, בשפות עברית, אידיש ואנגלית. במצב טוב: קרעים קלים מהשוליים, קימוטים קלים, כתמים קלים. 30X23 ס"מ.

דף קישוט לסוכה. במרכזו זוג אריות אוחזים בחישוק והכיתוב 'לחג הסוכות', עם איורי הכותל המערבי, בית כנסת רבי יהו החסיד, קבר שמואל הנביא, וקבר רבי מאיר בעל הנס. מימין ומשמאל מודפסים סדר תפילת הנכנס לסוכה, סדר האושפיזין, ונוסח הקידוש לחג הסוכות והתפילה הנאמרת כשיוצאים מן הסוכה. גודל: 51x34 ס"מ. פגמים. דפוס חורב ירושלים, ראשית המאה ה 20.

כרזה -קרן תורה ובנין ״ עץ חיים״.


מצב: מצבים שונים, קרעים קלים בשוליים,  סימני קמטים וקיפול.