Аукцион 26
20.1.20
זכרון יעקב, Израиль

שימו לב למבצע ״ כסף מטפטף״ צבירת גרגרים של כסף טהור - fine

Аукцион закончен

ЛОТ 24:

תעודה מבויילת מצ׳כיה של הצופים בצ׳כוסלובקיה עם חותמות שמאשרות שבעל התעודה חבר בית״ר.

...

Продан за: $70
Стартовая цена:
$ 70
Комиссия аукционного дома: 20%
НДС: 17% Только на комиссию

תעודה מבויילת מצ׳כיה של הצופים בצ׳כוסלובקיה עם חותמות שמאשרות שבעל התעודה חבר בית״ר.

המיוחד בתעודה זו הוא הופעתה של חותמת ברית יוסף טרומפלדור שמייצגת את חברי בית״ר הרביזיוניסטים שנהגו להחליף במילה טרומפלדור את האות ט ל - ת , על מנת לשייך לראשי התיבות של בית״ר.
בתעודה זאת מוצגות שתי החותמות: ״ ברית תרומפלדור המפקדה הראשית״ ו ״ ברית טרומפלדור״
התעודה מבויילת עם בולים מהשנים 1931, 1932, 1933.