Аукцион 26
20.1.20
זכרון יעקב, Израиль

שימו לב למבצע ״ כסף מטפטף״ צבירת גרגרים של כסף טהור - fine

Аукцион закончен

ЛОТ 23:

גלויה מאת האגודה לתולדות הדואר של ארץ ישראל בארה״ב, נשלחה מארה״ב לכפר ידידיה, 15למאי 1948.

נשלחה ...


Стартовая цена:
$ 70
Комиссия аукционного дома: 20%
НДС: 17% Только на комиссию

גלויה מאת האגודה לתולדות הדואר של ארץ ישראל בארה״ב, נשלחה מארה״ב לכפר ידידיה, 15למאי 1948.

נשלחה על ידי shure , אספן ידוע בעולם, שפנה בגלויה זו וביקש מהאגודה בארה״ב  שיחתימו את הגלויות, התאריך על גבי הגלויה שסמוך להקמת המדינה, משויייך לתקופה שבה הופסקו כל קשרי הדואר, משכך, הגלויה מוחזרת ונושאת את חותמת הדואר בשיקגו,  שמציין :״ אין קשרי דואר״. הגלויה חתומה בחתימת האספן.