Аукцион 26
20.1.20
זכרון יעקב, Израиль

שימו לב למבצע ״ כסף מטפטף״ צבירת גרגרים של כסף טהור - fine

Аукцион закончен

ЛОТ 32:

תעודה מן תרומת כסף -

תעודת הלוואה חופשית של 


Стартовая цена:
$ 90
Комиссия аукционного дома: 20%
НДС: 17% Только на комиссию

תעודה מן תרומת כסף -

תעודת הלוואה חופשית של "חברת תועלת"היהודית באמסטרדם.

ללא ריבית, על סך 10 גולדנס לחברה. אישור מס. 24 מתוך 40 שהונפקו בסך הכל. ההלוואה תשולם בחזרה ל 5 מלווים שייבחרו על ידי הגרלה בכל שנה, עד 8 שנים מיום ההלוואה.

המסמך מודפס בדפוס בלט עם תוספות רבות בכתב יד.