Аукцион 26
20.1.20
זכרון יעקב, Израиль

שימו לב למבצע ״ כסף מטפטף״ צבירת גרגרים של כסף טהור - fine

Аукцион закончен

ЛОТ 13:

לקט 8 הגדות - מצבים שונים.
הגדה של פסח עם ציורים מאת ...


Стартовая цена:
$ 90
Комиссия аукционного дома: 20%
НДС: 17% Только на комиссию

לקט 8 הגדות - מצבים שונים.

הגדה של פסח עם ציורים מאת אלחנני המדפיס ליפשיץ 1930 עם תרגום לאנגלית

סדר הגדה לליל שמורים מאת החכם דוד קאססעל, 1905


הגדה לפסח - מעבדות לחרות - בהוצאת ניסן פלג. עריכה: אלי לנדאו, כתב צבי אלוני, צלומים: צה"ל, י.פ.פ.א., נחום גוטמן ודורון אברהמי.  טקסט ההגדה: דפוס צילום של כתב-יד אמנותי.

הגדה צבעונית לילדים, עם "תמונות נעות", שנועדו לעודד מעורבות של הילדים בליל הסדר. מצב גרוע- דפים מופרדים, דף אמצע ״לשנה הבאה בירושלים״ במצב טוב.

הגדה של פסח לחיילי צבא הגנה לישראל -  נוסח אחיד בעריכת  הרבנות הצבאית הראשית, ניסן התשט״ז

הגדה לליל שימורים - 1934, פרנקפורט

הגדה של פסח - הוצאת אליעזר זלקוביץ

ההגדות בחלקן עם כריכה פגומה, ציון בכתב של בעל ההגדה, קרעים קלים  וכתמי חלודה ומזון.