Аукцион 26
20.1.20
זכרון יעקב, Израиль

שימו לב למבצע ״ כסף מטפטף״ צבירת גרגרים של כסף טהור - fine

Аукцион закончен

ЛОТ 15:

מחברת לזכרון ״מן הגדודאדים״ - הנוער הבורוכובי, מחנה עקורים בקפריסין 1947


Стартовая цена:
$ 70
Комиссия аукционного дома: 20%
НДС: 17% Только на комиссию

מחברת לזכרון ״מן הגדודאדים״ - הנוער הבורוכובי, מחנה עקורים בקפריסין 1947