Аукцион 26
20.1.20
זכרון יעקב, Израиль

שימו לב למבצע ״ כסף מטפטף״ צבירת גרגרים של כסף טהור - fine

Аукцион закончен

ЛОТ 12:

לקט 19 גלויות במארז – "תמונות מחיי משפחה יהודית".

מוריץ אופנהיים - פרנקפורט - 1898

.Verlag u. ...


Стартовая цена:
$ 180
Комиссия аукционного дома: 20%
НДС: 17% Только на комиссию

לקט 19 גלויות במארז – "תמונות מחיי משפחה יהודית".

מוריץ אופנהיים - פרנקפורט - 1898

.Verlag u. Eigentum A. J. Hoffmann Frankfurt a. M

מארז הגלויות פגום - מצורף צילום