Аукцион 26
20.1.20
זכרון יעקב, Израиль

שימו לב למבצע ״ כסף מטפטף״ צבירת גרגרים של כסף טהור - fine

Аукцион закончен

ЛОТ 2:

דוח הוועד המרכזי של היהודים בפולין מה - 1 בינואר 1946 עד ה 30 ביוני 1946, ווארשה 1947. ...


Стартовая цена:
$ 70
Комиссия аукционного дома: 20%
НДС: 17% Только на комиссию

דוח הוועד המרכזי של היהודים בפולין מה - 1 בינואר 1946 עד ה 30 ביוני 1946, ווארשה 1947.
קרעים בשוליים החיצוניים ובקיפולים בקצוות.