Auction 21
Feb 4, 2020 (your local time)
Israel
 25 birenbom st bne brak
עמלת בית המכירות 23% . + מע"מ.
ללא תוספת עמלה על תשלום בכרטיס אשראי.
שימו לב!! לא ניתן לבטל הצעה לאחר הגשתה!
חובה !!! לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 15 יום.
The auction has ended

LOT 18:

חסידות. ספר 'אורח לחיים', לרבי אברהם חיים מזלאטשוב. לעמברג, תקצ"ח(1838).

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $100
Start price:
$ 100
Auction house commission: 23% More details
VAT: 17% On commission only

חסידות. ספר 'אורח לחיים', לרבי אברהם חיים מזלאטשוב. לעמברג, תקצ"ח(1838).
חסידות. ספר 'אורח לחיים', לרבי אברהם חיים מזלאטשוב. לעמברג, תקצ"ח(1838). מהדורה שניה.
יחודי: הסכמות גדולי צדיקי החסידות; הקדושת לוי, החוזה מלובלין, המגיד מקוז'ניץ, הרב מאפטא, הבאר מים חיים, רבי מרדכי מקרעמניץ. הקדמה ארוכה מרבי שלמה זלמן מרגלית מבראד שמרבה לשבחו על גדלותו בתפילה ותורה.
תולדות: הרה"ק רבי אברהם חיים מזלאטשוב. היה תלמידם של המגיד ממזריטש, רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב ורבי שמעלקא מניקלשבורג. היה חתנו של רבי פנחס הורוביץ בעל ההפלאה. כיהן ברבנות בזברוב. בשנת תקנ"ג החל לכהן ברבנות זלוטשוב על מקום חמיו בזיו"ש שעלה לארץ ישראל.
פירוט: [5], ס, סג-קב דף. 26 ס"מ. סטפנסקי – ספרי חסידות, מס' 35. בשער הספר-"כמש"נ בווילנא". דפוס חייה טאבה. כריכה חדשה. נייר עבה. חתימות שונות. נקבי עש במקצת דפים. מצב טוב מאוד.


catalog
  Previous item
Next item