Auction 21
Feb 4, 2020 (your local time)
Israel
 25 birenbom st bne brak
עמלת בית המכירות 23% . + מע"מ.
ללא תוספת עמלה על תשלום בכרטיס אשראי.
שימו לב!! לא ניתן לבטל הצעה לאחר הגשתה!
חובה !!! לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 15 יום.
The auction has ended

LOT 5:

ספר תהלים עם פי' 'זמרת יה', זיטאמיר, תרל"ג(1878).

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 120
Auction house commission: 23% More details
VAT: 17% On commission only

ספר תהלים עם פי' 'זמרת יה', זיטאמיר, תרל"ג(1878).
ספר תהלים עם פי' 'זמרת יה', זיטאמיר, תרל"ג(1878). דפוס ר' יצחק משה באקשט.
תוכן: ספר תהלים, עם פירוש 'זמרת יה', "מבואר עפ"י יסודות הדקדוק וחוקות ההגיון בחכמת הלשון והמליצה וחכמת הנפש", נערך ע"י רבי שמואל זיינוויל ב"ר יוסף שטערנבערג מוויניצא.
פירוט: 452 עמוד. 21 ס"מ. דפוס באקשט – זיטאמיר. כריכה מקורית בחלקה בלויה. הדברה במקצת בשער בחלקו האחורי. מצב טוב מאוד.
מחיר פתיחה: 120 $


catalog
  Previous item
Next item