Auction 21
Feb 4, 2020 (your local time)
Israel
 25 birenbom st bne brak
עמלת בית המכירות 23% . + מע"מ.
ללא תוספת עמלה על תשלום בכרטיס אשראי.
שימו לב!! לא ניתן לבטל הצעה לאחר הגשתה!
חובה !!! לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 15 יום.
The auction has ended

LOT 37:

ספר 'שבחי האר"י', המהדורה הראשונה שנדפסה בירושלים- ע"י רבי ישראל בק. ירושלים, תרכ"ד(1864).

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $320
Start price:
$ 180
Auction house commission: 23% More details
VAT: 17% On commission only

ספר 'שבחי האר"י', המהדורה הראשונה שנדפסה בירושלים- ע"י רבי ישראל בק. ירושלים, תרכ"ד(1864).
ספר " שבחי האר"י" ובו מסופר "תהלות איש אלוקים קדוש יאמר לו" - האריז"ל ותלמידו המקובל האלוקי רבי חיים וויטאל זי"ע. ירושלים. תרכ"ד(1864).
תוכן: "שבחי האר"י" – ספר מעט הכמות ורב האיכות ל-עזוז נפלאותיו ומדרגותיו הקדושים של האריז"ל ותלמידו רבי חיים וויטאל - הודפס במהדורות רבות. לפנינו, המהדורה הראשונה שהודפסה בעיר הקודש ירושלים ת"ו ובדפוס המשובח של החסיד המפורסם רבי ישראל בק. נלקט ע"י רבי שלמה שלומיל מחכמי עיר הקודש צפת, חתנו של רבי שמואל סרוק - מגורי האריז"ל ואף ירש ממנו מכתבי האר"י ז"ל.
חותמת בעלות בתחילה וסוף הספר: משה קליין שו"ב דק"ק באייאמארע.
פירוט: במקור: שני שערים. 3 תחריטים של ירושלים ובית המקדש. כד דף. 16 ס"מ. (ש' הלוי 103) בעותק שלפנינו חסר שער ראשון ועיטור 1 מעבר לשער. (העיטור השלישי בסוף השער – מודבק ומכוסה ברובו). הדבקה בצד השמאלי של השער ללא פגיעה בטקסט ו-2 קרעים בצד. כתמים. מצב בינוני\טוב. כריכה לא מקורית.


catalog
  Previous item
Next item