Auction 21
Feb 4, 2020 (your local time)
Israel
 25 birenbom st bne brak
עמלת בית המכירות 23% . + מע"מ.
ללא תוספת עמלה על תשלום בכרטיס אשראי.
שימו לב!! לא ניתן לבטל הצעה לאחר הגשתה!
חובה !!! לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 15 יום.
The auction has ended

LOT 39:

קבלה. ספר 'שערי אורה', לרבי יוסף גיקטיליא. אופנבאך, תע"ה(1715).

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $110
Start price:
$ 80
Auction house commission: 23% More details
VAT: 17% On commission only

קבלה. ספר 'שערי אורה', לרבי יוסף גיקטיליא. אופנבאך, תע"ה(1715).
קבלה. ספר 'שערי אורה', להמקובל רבי יוסף גיקטיליא. אופנבאך, תע"ה(1715).
תוכן: ספר בעיקרי חכמת הקבלה. נחשב אצל המקובלים לאחד מספרי היסוד הקבליים, ומפורסם שהאר"י הק' אמר על ספר זה כי הוא המפתח לכל תורת הסוד.
יחודי:
בדף הפורזץ תחילה וסוף – חתימת בעלות: מרדכי פרידמאן במעזריטש.
בשער הספר: חתימת בעלות עתיקה מאד בכתב יד אשכנזי – קשה לזיהוי.
מעבר לשער: תפילה 'לשם יחוד', בכתב יד אשכנזי עתיק: 8 שורות.
לכל אורך הספר הערות – מראי מקומות בכתב יד אשכנזי עתיק.
בדף הפורזץ בסוף הספר, נכתב בכת"י ישן: נתתי עבורו ששה ז"ה ?? בחודש מרחשון תרלחי"ת לפ"ק שמואל במוה"ר זללה"ה ראב"ד דמעזריטש. ? ,
תולדות: רבי יוסף בן אברהם ג'יקטיליה נודע גם כמהר"י ג'יקטיליה (ה'ח', 1248 - ה'ס"ה, 1323 לערך) היה מגדולי המקובלים בספרד במאה ה-13. תלמידו של רבי אברהם אבולעפיה והרחיב והפיץ את תורת רבו ברבים. בהיותו כבן 24 חיבר את ספרו גנת אגוז העוסק בגימטריות וצירופי שמות קבליים. מרן הבית יוסף מביא עניני הלכה ומנהג בשמו.
פירוט: [4], קיב דף. גודל 20 ס"מ. בדפוס זליגמן רייז. כריכות עתיקות, גב הכריכה הדבקה. שער – מודבק ומנותק. 3 דפים ראשונים עם הדבקת בשולי הדפים. כתמים. מצב בינוני.


catalog
  Previous item
Next item