Аукцион 21
4.2.20 (локальном времени Вашего часового пояса)
Израиля
 25 birenbom st bne brak
עמלת בית המכירות 23% . + מע"מ.
ללא תוספת עמלה על תשלום בכרטיס אשראי.
שימו לב!! לא ניתן לבטל הצעה לאחר הגשתה!
חובה !!! לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 15 יום.
Аукцион закончен

ЛОТ 2:

ספר הזהר על התורה - ספר בראשית. זיטאמיר, תרכ"ג 1863].

Продан за: $380
Стартовая цена:
$ 150
Комиссия аукционного дома: 23% Подробнее
НДС: 17% Только на комиссию

ספר הזהר על התורה - ספר בראשית. זיטאמיר, תרכ"ג 1863].
ספר הזוהר על התורה - זיטומיר - נדפס ע"י  נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מו' חנינא ליפא נ"י והרבני מוה' יהושע העשיל נ"י שפירא. תרכ"ג 1863.
 הסכמה מיוחדת מהאדמו"ר רבי אהרן מטשרנוביל שניתנה למחותנו המדפיס רבי יהושע העשיל שפירא. 
ספר בראשית: [4] רנא, טז דף. 19 ס"מ. מצב טוב. כתמי זמן. כריכה חצי עור עתיקה.