Auction 21
Feb 4, 2020 (your local time)
Israel
 25 birenbom st bne brak
עמלת בית המכירות 23% . + מע"מ.
ללא תוספת עמלה על תשלום בכרטיס אשראי.
שימו לב!! לא ניתן לבטל הצעה לאחר הגשתה!
חובה !!! לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 15 יום.
The auction has ended

LOT 41:

שער מזויף! ספר "מעין החכמה" לאריז"ל למברג תרל"ה

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 150
Auction house commission: 23% More details
VAT: 17% On commission only

שער מזויף! ספר "מעין החכמה" לאריז"ל למברג תרל"ה

ספר "מעין החכמה" לרבינו האר"י לעמברג תרל"ה. בשער הספר נדפס "צפת" "הובא לבית הדפוס על ידי המופלג ישראל בן אלימלך צפת תובב"א" 

עותק הרב נפתלי יעקב הכהן מחיפה תלמיד רבי משה גרינוולד בעל "ערוגות הבושם", המחבר הנודע של סדרת תולדות הרבנים "אלופי יעקב". 

[32] עמ' 

קרע פס בחלק התחתון לכל דפי הספר. 

מצב טוב-בינוני. 

כרוך בכריכת כורכים מקצועית.  catalog
  Previous item
Next item