Auction 7
Mar 19, 2020 (your local time)
Israel
 משאבים 4 הוד השרון

ארץ ישראל, התישבות, אנטישמיות, שארית הפליטה - כתבי יד, צילומים, מסמכים, סמלים וסיכות, עיתונים, ספרים , ישראלינה, ציורים מקוריים, ספרי קודש, כתבי יד , תשמישי קדושה ועוד....

The auction has ended

LOT 8:

4 תעודות ספורט , מכבי בר כוכבא (1932), משטרת ארץ ישראל פלשתינה (1943) Palestine Police Haifa

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $80
Start price:
$ 80
Auction house commission: 20%

4 תעודות ספורט , מכבי בר כוכבא (1932), משטרת ארץ ישראל פלשתינה (1943) Palestine Police Haifa

1. תעודת הצטיינות וזכיה במקום ראשון בריצת מאה מטר, ניתנה לקליינברגר כמתחרה בקבוצת בר - כוכבא קלן, גרמניה, 1932

2. אותו ספורטאי, קליינברגר, זוכה במקום שני בריצת 200 מטר בתחרות שהתקיימה במועדון ספורט במערב גרמניה. 

מכבי ברלין (גרמנית: TuS Makkabi Berlin e.V) הוא מועדון כדורגל גרמני-יהודי מברלין הבירה, שהוקם ב-1898 תחת השם בר כוכבא ברלין.

אגודת הספורט מכבי ברלין הוקמה ב-1898 בשם "בר כוכבא ברלין" והייתה אחד מארגוני הספורט היהודים הגדולים בעולם ב-1930 כשמנתה 40,000 חברים מ-24 מדינות. 

3. פרנץ קליינברגר (אותו ספורטאי) זוכה בשנת 1943 בחיפה, במקום השלישי כמתחרה מטעם קבוצת הממשטרה הארץ ישראלית-פלשתינית Palestine Police Haifa - התחרות אורגנה על ידי אגודת יורדי ים זבולון, מחלקה ספורטיבית. - תעודה בשפה העברית

4. אותה תעודה - בשפה האנגלית. 


מצב מצוין. סימני תיוק. 

בתעודה אחת - קצוות פגומים במקצת. 

כ - 32*21 ס"מ


catalog
  Previous item
Next item