Auction 7
Mar 19, 2020 (your local time)
Israel
 משאבים 4 הוד השרון

ארץ ישראל, התישבות, אנטישמיות, שארית הפליטה - כתבי יד, צילומים, מסמכים, סמלים וסיכות, עיתונים, ספרים , ישראלינה, ציורים מקוריים, ספרי קודש, כתבי יד , תשמישי קדושה ועוד....

The auction has ended

LOT 17:

אוסף נדיר- 104 מכתבים שנשלחו למשק הפועלות, פתח תקווה בין השנים 1928-29

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $100
Start price:
$ 40
Auction house commission: 20%

אוסף נדיר- 104 מכתבים שנשלחו למשק הפועלות, פתח תקווה בין השנים 1928-29

המכתבים נשלחו למשק שפועלות פתח - תקווה - לאחר מלחמת העולם הראשונה, בתקופת העלייה השלישית פועלות וחלוצות הקימו ב-1921 משק פועלות בנחלת יהודה,

ב-1922 הוקם על ידי 12 בחורות משק פועלות בפתח תקווה, ב-1923 הקימה קבוצה של 8 חברות משק בשכונת בורוכוב.

משקים נוספים הוקמו בתקופת העלייה הרביעית. במהלך שנות ה-20 של המאה ה-20, הוקמו משקי פועלות ברחבי הארץ בחדרה, ירושלים, נהלל, עפולה, עיינות ותל אביב.


כל המכתבים עם מעטפות ובחלקם בולים של פלשתינה.

מצב משתנה. 


catalog
  Previous item
Next item