Auction 7
Mar 19, 2020 (your local time)
Israel
 משאבים 4 הוד השרון

ארץ ישראל, התישבות, אנטישמיות, שארית הפליטה - כתבי יד, צילומים, מסמכים, סמלים וסיכות, עיתונים, ספרים , ישראלינה, ציורים מקוריים, ספרי קודש, כתבי יד , תשמישי קדושה ועוד....

The auction has ended

LOT 46:

תעודת קק"ל תרומת עצים לזכר בנימין זאב הרצל, על שם מרדכי (מנטש) צרפתי, חתום א. גרנות

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 25
Auction house commission: 20%
VAT: 17% On commission only

תעודת קק"ל תרומת עצים לזכר בנימין זאב הרצל, על שם מרדכי (מנטש) צרפתי, חתום א. גרנות

נטיעת העצים נעשתה על יד חברי קבוצת מנטש - לאות הוקרה והערצה על פעילותיו לעזרת המעפילים מארץ יון סדורם והשרשתם במולדת. 

מרדכי מנטש - צרפתי, יליד 1917, סלוניקי, בעל קשרים בצמרת, הופיע ברשימת ה-11 שהיו היעד מס. 1 של משטרת ישראל. 

לא הורשע מעולם, אבל אין מחלוקת שהיה פטרון רב השפעה , הביא לארץ עשרות נשים שעוקרו על ידי הנאצים. 


במרכז התעודה - עץ עבות על רקע הרי א"י, סביב לתעודה כיתוב - תרומת עצים מוקדשת לנטיעת יערות בארץ ישראל, קרן קימת לישראל, לזכר בנימין זאב הרצל, יוצר ההסתדרות הציוני. 
משני צידי סמל קק"ל - גן מאה עצים ביער ההסתדרות על שם מרדכי מנטש צרפתי, ומצידה השני - תרומת העצים כתודה על פעלו. 

חתימה של  א. גרנות , יו"ר קק"ל. 

מצב מצוין. 
32*48 ס"מ
catalog
  Previous item
Next item