Auction 7
Mar 19, 2020 (your local time)
Israel
 משאבים 4 הוד השרון

ארץ ישראל, התישבות, אנטישמיות, שארית הפליטה - כתבי יד, צילומים, מסמכים, סמלים וסיכות, עיתונים, ספרים , ישראלינה, ציורים מקוריים, ספרי קודש, כתבי יד , תשמישי קדושה ועוד....

The auction has ended

LOT 31:

שתי (2) תעודות Identity Card - Government Of Palestine - חותמת של משתמטים משירות

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 30
Auction house commission: 20%

שתי (2) תעודות Identity Card - Government Of Palestine - חותמת של משתמטים משירות

תעודה אחת עם תמונה שנת - 1940, - 

השניה ללא תמונה שנת - 1946

בשתיהן חותמת של - צבא ההגנה לישראל - מבצע "בצר". 
ב 22 באוגוסט 1948, החל מבצע "בצר". המבצע נועד ללכידת משתמטים ועריקים. במבצע השתתפו חיילים מחטיבת "קרייתי" (חטיבה שחייליה היו מאזור תל אביב) וחיילים מחיל הים, חיל נשים, חיל משמר , משטרת החיול והמשטרה הצבאית. כמו כן הצטרפו לחיילים מתנדבי המשמר האזרחי והגדנ"ע. על העיר תל אביב הוטל עוצר, הוקמו מחסומים שבדקו את תעודותיהם של הנכנסים והיוצאים. כל הגברים מגיל 17 – 50 והנשים בגילאים 16 – 35 נקראו להתייצב בתחנות זיהוי ברחבי העיר. יותר מ 150 חוליות סריקה עברו בעיר בחיפוש אחר משתמטים ועריקים.

כתמי הצהבה. 
שולים מרופטים. 


catalog
  Previous item
Next item