Auction 7
Mar 19, 2020 (your local time)
Israel
 משאבים 4 הוד השרון

ארץ ישראל, התישבות, אנטישמיות, שארית הפליטה - כתבי יד, צילומים, מסמכים, סמלים וסיכות, עיתונים, ספרים , ישראלינה, ציורים מקוריים, ספרי קודש, כתבי יד , תשמישי קדושה ועוד....

The auction has ended

LOT 19:

אוסף תעודות ומסמכים , חלקם ממלחמת השחרור, של הרב מרדכי פירון (פיסק) ואהובה פיסק (אשתו)

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $40
Start price:
$ 40
Auction house commission: 20%

אוסף תעודות ומסמכים , חלקם ממלחמת השחרור, של הרב מרדכי פירון (פיסק) ואהובה פיסק (אשתו)

כ - 15 מסמכים צבאיים (משנת 1948 ואילך)  השייכים לרב מרדכי פירון, אלוף בצה"ל והרב הראשי השני של צה"ל. בן יחיד לואירנה ויעקב פיסק.

הרב פירון לחם בשורות "ההגנה". אחרי התגייסותו לצה"ל במלחמת העצמאות נפצע ועבר לתפקיד האחראי על הווי דת בגדנ"ע ובנח"ל. שימש בתפקיד ראש ענף הווי דת ברבנות הצבאית. בחודש פברואר 1971 הוענקה לו דרגת אלוף-משנה והוא מונה לסגנו של הרב הצבאי הראשי, שלמה גורן. זו הייתה הפעם הראשונה מאז קום המדינה שקצין ברבנות הצבאית נושא דרגת אל"ם מלבד הרב הצבאי הראשי. 

בשנת 1946 נשא לאשה את אהובה .

בין המסמכים - הארכת שירות קבע, מתן חופשה, הצבה במפקדות, אישור דרגה ועוד...


3 תעודות ממלחמת השחרור - של אשתו - אהובה, אותה נשא לאשה בשנת 1946. 

תעודת שרות זמני, 1948, מרכז המפקד לשרות העם , תעודת המתיצב לשרות העם , כולל תמונה. catalog
  Previous item
Next item