Auction 7
Mar 19, 2020 (your local time)
Israel
 משאבים 4 הוד השרון

ארץ ישראל, התישבות, אנטישמיות, שארית הפליטה - כתבי יד, צילומים, מסמכים, סמלים וסיכות, עיתונים, ספרים , ישראלינה, ציורים מקוריים, ספרי קודש, כתבי יד , תשמישי קדושה ועוד....

The auction has ended

LOT 25:

חוברות סטנטיל נדירות (3) 1949, 1950 - צה"ל, גדנ"ע,

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 50
Auction house commission: 20%

חוברות סטנטיל נדירות (3) 1949, 1950 - צה"ל, גדנ"ע,

1. חוברת מסלול מכשולים, 1950, רכוש צה"ל (הערה - מסמך זה אסור שיפול בידי האויב) , אגמ-מהד, אייר תש"י. 

    21 עמודי סטנסיל בהם הוראות למסלולי המכשולים - דברי הסבר המלווים באיורים לצורך המחשה. - בין המכשולים המוזכרים - גדר תיל, קיר, קורה, תיל לזחילה, גבעת חול ועוד...
2. מחנאות א', יוני 1949, גדודי נוער. חוברת זו נועדה לסיוע למפקדים בגדודי הנוער בלבד. 
    33 עמ עם הסברים ואיורים לצורך המחשה - שימוש בלפידים, אולר וגרזן, כירים ובישול, בניית אוהלים משמיכות, הקמת מחנה אירעי ועוד...
3. "משעולים" - ירושלים תש"י, עתון חברת הילדים, בית החנוך לילדי העובדים ע"ש ח. ארלוזורוב. 
    20 עמודי סטנסיל ובהם רשמים וחוויות התלמידים - טיול לישובי פרוזדור ירושלים, בקור בכפר עבודה של עולים חדשים מתימן, הדרך למנרה, לעכו ועוד....

מצב כללי טוב. 
כתמי הצהבה.
פגמים קלים בשוליים. 


catalog
  Previous item
Next item