Auction 7
Mar 19, 2020 (your local time)
Israel
 משאבים 4 הוד השרון

ארץ ישראל, התישבות, אנטישמיות, שארית הפליטה - כתבי יד, צילומים, מסמכים, סמלים וסיכות, עיתונים, ספרים , ישראלינה, ציורים מקוריים, ספרי קודש, כתבי יד , תשמישי קדושה ועוד....

The auction has ended

LOT 47:

2 גלויות ביידיש הפונות אל היהודים בגולה על מנת לתרום כסף לעזרת הישוב, תרצ"ז

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 80
Auction house commission: 20%

2 גלויות ביידיש הפונות אל היהודים בגולה על מנת לתרום כסף לעזרת הישוב, תרצ"ז

על גבי הגלויות מצולמת קבוצת חלוצים במסגרת הקמת "חומה ומגדל" ובגלויה השניה - שומרים הרוכבים על סוסים.

מעל כל גלויה ישנה פניה ביידיש  -

האם כבר תרמת להסתדרות הציונית?

ובגב הגלויה - פתק מודבק ובו הבקשה:

"חבר, שלח מיד גלויה זו לבני משפחתך, קרוביך, חבריך, מכריך בחוץ לארץ. שלח והוסף מלים מספר מצדך על ערך השקל השנה. בשלחך את הגלויה - הורד את הפתקה."


10*15 ס"מ

מצב מצוין. 


catalog
  Previous item
Next item