Auction 7
Mar 19, 2020 (your local time)
Israel
 משאבים 4 הוד השרון

ארץ ישראל, התישבות, אנטישמיות, שארית הפליטה - כתבי יד, צילומים, מסמכים, סמלים וסיכות, עיתונים, ספרים , ישראלינה, ציורים מקוריים, ספרי קודש, כתבי יד , תשמישי קדושה ועוד....

The auction has ended

LOT 38:

הציוני הצעיר , (2) בטאון תנועת "מצדה" ו"השכבה הצעירה" הוצאה חד פעמית, תש"ו, תש"ז

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 30
Auction house commission: 20%

הציוני הצעיר , (2) בטאון תנועת "מצדה" ו"השכבה הצעירה" הוצאה חד פעמית, תש"ו, תש"ז

בטאון תנועת "מצדה" ו"השכבה הצעירה" שע"י הסתדרות הציונים הכלליים בא"י. - הוצאה חד פעמית.

1. כ' תמוז תש"ו - יום הזכרון לפטירתו של מייסד הציונות המדינית, ד"ר בנימין זאב הרצל - אנו מכריזים שאת תורלו נשמר ולא נסטה ממטרתינו - השגת המדינה העברית. 

בבטאון מאמרים על מצבנו בסבך המדיניות המזרח התיכון, מכתב גלוי ליהדות אמריקה הקורא להם לחזק את הישוב העברי, קוים לדמותה של תנועת "מצדה" , לקחי השואה ועוד...

בין הכותבים: מאיר דינקביץ, בן ציון וולך, אליעזר דיין ועוד...

2. כסלו תש"ז - לנוכח תוצאות הבחירות לקונגרס - לאור כשלון המפלגה (הציונים הכלליים) בבחירות בארץ בהשוואה לעליית כוחה של הציונות הכללית בבחירות בקונגרס היהודי בעולם. 

מאמרים - על מהותה של הציונות הכללית, פניה נרגשת אל יהדות ארה"ב לתמוך במפלגה בארץ - תמיכה מוסרית וכספית, הציונות הכללית והנוער, מכתב גלוי לתנועות הנוער הבלתי מפלגתיות ועוד....

בין הכותבים: י. בן ראובן, גד מילר, אברהם פרידלנדר, יצחק חליפי ועוד....


בכל אחד מהבטאונים - 16 עמ, כתמי הצהבה, קרעים בודדים מאד בשוליים. 


catalog
  Previous item
Next item