Auction 7
Mar 19, 2020 (your local time)
Israel
 משאבים 4 הוד השרון

ארץ ישראל, התישבות, אנטישמיות, שארית הפליטה - כתבי יד, צילומים, מסמכים, סמלים וסיכות, עיתונים, ספרים , ישראלינה, ציורים מקוריים, ספרי קודש, כתבי יד , תשמישי קדושה ועוד....

The auction has ended

LOT 43:

המוצא - רשימה מן העבר הקרוב, מאת י.ח. ברנר בצרוף תמונת המחבר בחייו ולאחר מותו, והקדמה מאת ד. שמעונוביץ ועוד סיפורים.

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $20
Start price:
$ 20
Auction house commission: 20%

המוצא - רשימה מן העבר הקרוב, מאת י.ח. ברנר בצרוף תמונת המחבר בחייו ולאחר מותו, והקדמה מאת ד. שמעונוביץ ועוד סיפורים.

 שש חוברות כרוכות, יפו תרפ"א, הספריה העממית.

המוצא - י.ח. ברנר בצרוף 2 תמונות של המחבר,  רצח יוסף חיים ברנר וחבריו התרחש ב"בית יצקר" ביפו ב-2 במאי 1921, ביומם השני של מאורעות תרפ"א ורישומו האפיל על הטבח בבית החלוץ ביפו יום קודם לכן. במקום בית יצקר עומד כעת מבנה בשם "משכן ברנר וחבריו".

ביער חדרה, יובל העגלונים - שמעונוביץ

אנגליה והאנגלים - תרגום ועיבוד - מ. אזרחיכריכה קשה. מצב כללי טוב.


catalog
  Previous item
Next item