Auction 7
Mar 19, 2020 (your local time)
Israel
 משאבים 4 הוד השרון

ארץ ישראל, התישבות, אנטישמיות, שארית הפליטה - כתבי יד, צילומים, מסמכים, סמלים וסיכות, עיתונים, ספרים , ישראלינה, ציורים מקוריים, ספרי קודש, כתבי יד , תשמישי קדושה ועוד....

The auction has ended

LOT 33:

תעודת סיום של המחזור הראשון של ביה"ס העממי ע"ש ח.נ. ביאליק, תל אביב. תרצ"ה

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 30
Auction house commission: 20%

תעודת סיום של המחזור הראשון של ביה"ס העממי ע"ש ח.נ. ביאליק, תל אביב. תרצ"ה

המחזור הראשון של בית הספר - 1935. 

בתחילת שנות השלושים החלה עירית תל אביב בהקמת מוסדות חינוך בעיר. חלק גדול מהתקציב הוקדש למוסדות בחלקה הדרומי של העיר, אשר חלק מתושביהן גרו מעבר לקו הגבול המוניציפלי, אולם העיריה לקחה על עצמה לדאוג להם. מבין בתי הספר שבנתה העיריה באותו העשור, בית ספר ביאליק היה הגדול מכולם. הוא נבנה עבר התלמידים משכונת נווה שאנן, כמו גם עבור ילדי שכונות הצריפים העניות בסביבה: שכונת הקווקזים, שכונת צ'לנוב ב', שכונת העובד ושכונות נוספות.


24*18 ס"מ
נייר עבה. 
פגמים קלים בשוליים. 


catalog
  Previous item
Next item