Auction 7
Mar 19, 2020 (your local time)
Israel
 משאבים 4 הוד השרון

ארץ ישראל, התישבות, אנטישמיות, שארית הפליטה - כתבי יד, צילומים, מסמכים, סמלים וסיכות, עיתונים, ספרים , ישראלינה, ציורים מקוריים, ספרי קודש, כתבי יד , תשמישי קדושה ועוד....

The auction has ended

LOT 14:

200 צילומים , שחור לבן, צה"ל וטרום צה"ל, שנות ה-40 וה - 50,

Start price:
$ 60
Auction house commission: 20%

200 צילומים , שחור לבן, צה"ל וטרום צה"ל, שנות ה-40 וה - 50,

200 צילומים, רובן ככולם של צבא הגנה לישראל שנות ה- 50 וחלקם שנות ה-40 

כל הצילומים הם פרטיים של חיילים וחיילות שהיו במצבים שונים, במקומות שונים ברחבי הארץ, בפעילות מבצעית או באירועים פרטיים. 


רוב הצילומים: 6*9 סמ. 

מנוילנים ומוצגים בתוך תאים.