Auction 7
Mar 19, 2020 (your local time)
Israel
 משאבים 4 הוד השרון

ארץ ישראל, התישבות, אנטישמיות, שארית הפליטה - כתבי יד, צילומים, מסמכים, סמלים וסיכות, עיתונים, ספרים , ישראלינה, ציורים מקוריים, ספרי קודש, כתבי יד , תשמישי קדושה ועוד....

The auction has ended

LOT 5:

אלבום צילומים א"י, פלשתינה, קרן היסוד, לונדון, שנות ה-30, עברית, אנגלית, יידיש

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $50
Start price:
$ 50
Auction house commission: 20%

אלבום צילומים א"י, פלשתינה, קרן היסוד, לונדון, שנות ה-30, עברית, אנגלית, יידיש

23 צלומים - 24*16 ס"מ , בהם מצולמים אתרים ואנשים בפלשתינה, בשנות ה-30, מתוארים בשלוש שפות - עברית, אנגלית, יידיש. 

בין הצלומים: סלילת רחוב במלט ביפו, רמלה וגגותיה, רחצה בכנרת בטבריה, חיפה העיר הישנה, תלמידים בבית ספר, מעיין חרוד, יהודים חוצבים באבן ועוד...


הדפים מצהיבים,  

כריכה מנותקת. 

הצלומים מנותקים זה מזה. 

קרע בצלום אחד בפינה הימנית העליונה. 
catalog
  Previous item
Next item