Auction 18
Jan 20, 2020 (your local time)
Israel
 Mevo ktzia 1 gilo Jerusalem.
שימו לב לא ניתן לבטל הצעה לאחר הגשתה!

כל המכירה ללא מחירי מינימום!!!

אוטוגרף החיד"א, והבן איש חי. כתב יד הערוך לנר, כתב יד הר״מ פאנעט מדעעש, כתב יד הסבא מסלבודקא, עותקים מיוחסים לשושלת סיגעט, עותק הנשר הגדול רבי נתן אדלר. עותקים וכתבי יד מגדולי האדמורי״ם והרבנים, ועוד. 
The auction has ended

LOT 2:

קבלה צבעונית, ריקה וניתנת למילוי, עם ציורי תבניות הבנינים החדשים של עץ חיים, וביקור חולים. ירושלם תרס"ב.
...

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $10
Start price:
$ 10
Auction house commission: 23% More details
VAT: 17% On commission only

קבלה צבעונית, ריקה וניתנת למילוי, עם ציורי תבניות הבנינים החדשים של עץ חיים, וביקור חולים. ירושלם תרס"ב.
מאחור תקנות ותעודות, על אנשים אשר תרמו למוסד, בחתימות [בדפוס] גדולי ירושלים. הרב שמואל סלנט, האדר"ת, הרב חיים ברלין, הרב יצחק בלאזער, הרב אליקום שלמה שפירא, הראי"ה קוק,  והאמרי אמת מגור.
עברית אידיש ואנגלית.
[1] ד', 35*33 ס"מ. [דפוס סלומון].
מצב; טוב מאוד., קמטים בשוליים.

catalog
  Previous item
Next item