Аукцион 6
21.1.20 (локальном времени Вашего часового пояса)
Израиля
 משאבים 4 הוד השרון
ארץ ישראל, התישבות, אנטישמיות, שארית הפליטה - כתבי יד, צילומים, מסמכים, סמלים וסיכות, עיתונים, ספרים , ישראלינה, ציורים מקוריים, ספרי קודש, כתבי יד , תשמישי קדושה ועוד....
Аукцион закончен

ЛОТ 2:

הכח וינה, כרטיס חברות באגוד ספורט החורף האוסטרי, 1928-29

Продан за: $40
Стартовая цена:
$ 40
Комиссия аукционного дома: 20%
НДС: 17% Только на комиссию

הכח וינה, כרטיס חברות באגוד ספורט החורף האוסטרי, 1928-29
הכח וינה, ספורט החורף - תעודת חבר עם צילום וחותמת עליו, בנוסף 2 צלומים (9*14 ס"מ) של בעל התעודה. 
חותמת נדירה של הכח וינה.
הכח וינה היה מועדון הספורט היהודי המוביל עד למלחמת העולם השנייה, מהעיר וינה שבאוסטריה. המועדון כלל ספורטאים בענפי ספורט רבים ומגוונים. אך הקבוצות הבולטות ביותר של המועדון היו קבוצת הכדורגל, שהורכבה מכדורגלנים יהודים, שהגיעו מכל רחבי אירופה וקבוצת השחייה.