Аукцион 20
20.11.19 (локальном времени Вашего часового пояса)
Израиля

הוספנו פריטים חדשים
*ליקוטי מוהר"ן אוסטרהא תקס"ח-מהדורה ראשונה.
*דף גדול ומיוחד בכתב יד קודשו של הבן איש חי.
*יהלומים, עגילי זהב משובצים.

Аукцион закончен

ЛОТ 2:

פאשקאויל ענק ''זעקת עיר הקודש'' נגד הקמת אצטדיון טדי ועל חילול קדושת ירושלים בסוף הכרזה נכתב באותיות בולטות ...

Стартовая цена:
$ 25
Комиссия аукционного дома: 22% Подробнее
НДС: 17% Только на комиссию

פאשקאויל ענק ''זעקת עיר הקודש'' נגד הקמת אצטדיון טדי ועל חילול קדושת ירושלים בסוף הכרזה נכתב באותיות בולטות ''ירושלים עיר הקודש היא עיר בינלאומית ואין לשלטון הציוני הארצי והמקומי שום שלטון ואחיזה בה ואין להם רשות לגעת בקדושתה'' על החתום נטורי קרתא של היהדות החרדית בארה''ק.אייר תשל''ט.

מצב טוב מאוד נקבי תיוק עם פגיעה בטקסט.גודל 100*70 ס''מ.