מכירה פומבית 1 ספרי קודש, חתימות, מכתבים מגדולי האדמורי"ם ורבנים no credit card fees
8.1.20 (הזמן המקומי שלך)
בריטניה
 Eade road, 105, Building A 2nd Floor unit 4, N4 1tj England
המכירה הסתיימה

פריט 147:

מכתב נדיר ומעניין מאת השו"בים והמו"צים בק"ק מונקאטש בבקשת תמיכה מאת ארגון "עזרת תורה" בארה"ב ...

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $850
מחיר פתיחה:
$ 400
הערכה:
$700 - $1,000
עמלת בית המכירות: 23%

מכתב נדיר ומעניין מאת השו"בים והמו"צים בק"ק מונקאטש בבקשת תמיכה מאת ארגון "עזרת תורה" בארה"ב, ובסופו כמה שורות בכתב יד הגאון רבי ברוך רבינוביץ האדמו"ר ממונקאטש.

המכתב שלפנינו נשלח ביום א' פרשת דברים תרצ"ט מהעיר מונקאטש. ומעשה שהיה כך היה, עד אז היה נהוג במונקאטש, כמו בשאר ערי היהודים, שהשו"בים היו מתפרנסים מקבלת סכום קצוב על שחיטת כל בהמה ועוף. אך בעוד שבשחיטת בהמה, היה הקצבה מכובדת ומספקת את שוחטיה, בשחיטת עופות לא היו כן הדברים, אלא היתה מתנתם מועטת ובושתם מרובה. עם עליית השלטון הנאצי ימ"ש, התחיל לנשוב רוח אנטשימי בכל מדינות אירופה, ובכל מקום נגזרו גזירות להצר את רגלי ישראל. בשלהי שנת תרצ"ט, נחקקה אז גזירת השחיטה, באזור העיר מונקאטש והמחוז, אז בהתחלה עדיין התמקדה הגזירה, רק באיסור שחיטת בהמות. חוץ ממה שנמנע מבני ישראל הכשרים להביא בשר בהמה אל תוך פיהם, פגע גזירה זו קשות, בשוחטים ובני משפחותיהם, שנשארו בהינף יד, בלי פרנסה, ומטה לחמם נשבר בפתע פתאום.

עלו ובאו השוחטים על עולליהם וטפיהם אל הבית דין צדק של העיר, הביד"צ אשר נוסדה עוד ע"י הגה"ק בעל ה"מנחת אלעזר", ועמדה אז בנשיאות חתנו ממלא מקומו, הגה"צ ר' ברוך רבינוביץ, וביקשו רחמים עליהם ועל זרעם. לנוכח זעקתם כי רבה ומרה, כתבו חברי הבד"צ ובראשם הגאב"ד, מכתב אל נדיבי לב, עסקני ארגון "עזרת תורה" בארה"ב, שהוקם בשנת תרע"ה, ע"י הרב ישראל רוזנברג, ונוהל אז ע"י הגאון רבי יוסף אליהו הנקין, אשר פעולותיהם למען הצלת ישראל בכל ענייניהם, יצא בכל העולם. שיבואו ויחושו, לעמוד לימין אחיהם, שו"בי העיר מונקאטש. בין הדברים מציינים הם גילוי נפלא, אשר מקובל בידם מאת הרה"ק בעל ה"דברי יחזקאל" משינאווא, "כי באחרית הימים יהיה ארצכם ארץ הברית עלינו סתרה למגן ולמחסה, ואין זה נבואה קטנה כי אם גדולה ויקרה".
על החתום באו חברי הבד"צ הג"ר מנחם ווייס, הג"ר חיים סופר, והג"ר נטע שלמה שליססעל. וכן השו"בים ר' דוד כהנא, ר' מרדכי גראס, ר' שלמה גראס, ור' יחזקאל וויינבערגער.
ועליהם הוסיף הגאב"ד כמה שורות משלו, "הנה גדולה מאוד צעקת חברי הדיינים הגאונים שליט"א, והשו"בים כלם יראי ה', וקשה לראות בצערן של תלמידי חכמים".

האדמו"ר רבי ברוך יהושע ירחמיאל רבינוביץ נולד ביום ו' תשרי תרע"ה לאביו הרה"ק ר' נתן דוד מפארצוב, נכד ה"יהודי הקדוש" מפשיסחא. מילדותו היה מבריק בכשרונותיו והיה עילוי בלתי רגיל שהפליא את כולם. הרה"ק בעל ה"מנחת אלעזר" ממונקאטש ששמע על ילד הפלא, נסע במיוחד להכירו, ומשעמד על כשרונותיו ביקש שייעשה לחתנו. בהגיעו לגיל י"ח, בי"ז אדר תרצ"ג, התקיימה חתונתו עם בתו יחידתו של ה"מנחת אלעזר" במונקאטש. עם פטירת חותנו בב' סיון תרצ"ז החלה הנהגתו כאדמו"ר ממונקאטש, עם האדמו"רות השמיע שיעורים בלמדנות בישיבת מונקאטש, וכן נבחר כרב העיר וטיפל בכל עניניה. בפרוץ מלחמת העולם השניה, גורש מהעיר, ובשרשרת נסים מופלאה, זכה והגיע בשנת תש"ד לארץ. נפטר ביום כ"ז כסלו תשנ"ח. מבניו הם האדמו"ר ממונקאטש והאדמו"ר מדינוב בארה"ב.

1 עמוד, 34x21 ס"מ. מצב מצוין. 

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא