מכירה פומבית 69 חלק א' פריטים נדירים ומיוחדים
3.12.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 קדם מכירות פומביות - רמב"ן 8, מתחם טחנת הרוח. רחביה, ירושלים

התצוגה והמכירה תתקיימנה במשרדנו , רחוב רמב"ן 8, ירושלים

המכירה הסתיימה

פריט 48:

ספר קדושת לוי – זולקווא, תקס"ו – מהדורה שנייה שנדפסה בחיי המחבר

נמכר ב: $3,400
מחיר פתיחה:
$ 1,000
הערכה:
$3000-5000
עמלת בית המכירות: 23%
מע"מ: 17% על העמלה בלבד
תגיות:

ספר קדושת לוי – זולקווא, תקס"ו – מהדורה שנייה שנדפסה בחיי המחבר
ספר קדושת לוי, מאמרים בדרך החסידות, מאת רבי לוי יצחק מברדיטשוב. זולקווא, תקס"ו [1806]. מהדורה שניה שנדפסה בחיי המחבר, עם "הסכמת" המחבר רבי לוי יצחק מברדיטשוב למהדורה זו, ועם הסכמת רבי יעקב אורנשטיין אב"ד לבוב, בעל ה"ישועות יעקב".
הספר כולל את ה"קדושות" על חנוכה ופורים, מאמר "כללות הניסים", ביאורים על אגדות "סבי דבי אתונא", וחידושים בהלכה ואגדה מאבי המחבר ומבני המחבר.
במהדורה זו נדפסו המאמרים באותה מתכונת של המהדורה הראשונה של "קדושת לוי" (סלאוויטא, תקנ"ח), ונוספו בה הסכמות מהמחבר ומבעל ה"ישועות יעקב", וכן הקדמת המו"ל, המספר בהקדמתו כי המחבר רבי לוי יצחק ביקש ממנו להדפיס את המהדורה הזו, לאחר שספרי המהדורה הראשונה אזלו מהשוק.
מהדורה זו נדפסה בתוך שנת האבל על פטירת בן המחבר, רבי מאיר מברדיטשוב, בעל "כתר תורה", שנפטר בכ"ט תשרי תקס"ו. לאור זאת נעשו במהדורה זו שינויים קלים. במהדורה הראשונה נדפס בדף השער: "וכמה חידושי' מבני הנעימי'... ומהר"ר מאיר נ"י", ואילו במהדורה שלפנינו נדפס: "...ומהר"ר מאיר זלה"ה". כמו"כ בדף לז/1 (מהספירה הראשונה) נוספה המילה "זלה"ה" לשמו של רבי מאיר. שינוי נוסף נעשה במהדורה זו על ידי הצנזורה, שהשמיטה את השורות האחרונות של הספר בהן מדובר על ענייני גיור.
חלק זה של הספר "קדושת לוי" נדפס במהדורתו הראשונה (סלאוויטא, תקנ"ח) ע"י רבי לוי יצחק מברדיטשוב בעצמו. הספר נקרא כך על שם מאמרי ה"קדוּשות" על חנוכה ופורים שמהווים את עיקר הספר. במתכונת זו נדפסו המהדורה הראשונה, והמהדורה השניה – שלפנינו. כשנה לאחר פטירת רבי לוי יצחק הוציאו בניו ונכדיו מהדורה נוספת של הספר (ברדיטשוב, תקע"א), והוסיפו לו חידושים על פרשיות התורה, מתוך הכתבים שהשאיר אחריו המחבר. מאז זכה הספר למהדורות רבות במתכונתו המורחבת. בתקופה מאוחרת יותר הופיע גם חלק שלישי של הספר, על פרקי אבות, שנמצא בעזבונו של המגיד מקוז'ניץ.
לפי המקובל, הספר נכתב בידי רבי לוי יצחק עצמו, וזאת בניגוד לרוב ספרי החסידות הראשונים שנכתבו בידי תלמידיהם של הצדיקים. מסופר כי האדמו"ר בעל "מנחת אלעזר" ממונקאטש נהג להתייגע בקריאת הספר ולהתעכב בקריאתו זמן, וזאת מפני שב"ספר הקדוש קדושת לוי בו טמון ברמז כמעט כל כתבי האר"י וכל תיבה ותיבה בנויה ומשוכללת על יסודות סתרי תורה, ולזה צריכין מתינות ועמוק והתבוננות להבין ולהשכיל שיח סוד קדשו וכולי האי ואולי" [לפי מסורת שבידי חסידי ברסלב, חלק ה"קדושות" על חנוכה ופורים שבחיבור זה, נכתב על ידי הצדיק רבי נתן מנמירוב, תלמידו המפורסם של רבי נחמן מברסלב, בעת שהסתופף בצלו של רבי לוי יצחק בברדיטשוב].
חכמים וצדיקים העידו כי סגולת ספר "קדושת לוי" גדולה מאד ויש בכוחה להשפיע על הקורא בו התלהבות ודבקות באהבת ויראת ה', ועוד אמרו כי עצם החזקת הספר בבית גורמת להמתקת הדינים ומסוגלת לשמירה מן המזיקים. כך כתב האדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל – "הרב מאפטא" [בהסכמתו למהדורת ברדיטשוב תקע"ה]: "ובוודאי זכות הגאון בעל המחבר זלה"ה וקדושת ספריו הנ"ל יהיה למגן ומחסה בכל מקום אשר ימצאו...". דברים דומים כותב גם רבי אהרן מזיטומיר בהסכמתו למהדורה הנ"ל, ורבני מונקאטש [בהסכמה למהדורת מונקאטש תרצ"ט] כותבים: "ידוע ומקובל מצדיקי דור ודור אשר ספר הקדוש קדושת לוי מסוגל בכל בית להמתקת הדינים...".
[2], ב-ג, ה-מד; כח, ל-לא דף. חסרים 4 דפים: דפים א ו-ד בספירת הדפים הראשונה, ודפים כט ו-לב (הדף אחרון) בספירת הדפים השנייה. 18 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. פגעי עש משוקמים. קרעים ופגמים בדף השער ובדפים נוספים, עם פגיעה בטקסט במספר מקומות, משוקמים בחלקם. חיתוך דפים על גבול הטקסט במספר דפים. כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 508.