מכירה פומבית 69 חלק א' פריטים נדירים ומיוחדים
3.12.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 קדם מכירות פומביות - רמב"ן 8, מתחם טחנת הרוח. רחביה, ירושלים

התצוגה והמכירה תתקיימנה במשרדנו , רחוב רמב"ן 8, ירושלים

המכירה הסתיימה

פריט 39:

ספר תורת זבח – למברג, תר"ט – עותק המחבר רבי שלמה גנצפריד בעל "קיצור שולחן ערוך", עם חתימתו, עם הגהותיו לקראת הדפסת ...

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $4,000
מחיר פתיחה:
$ 4,000
הערכה:
$5,000-10,000
עמלת בית המכירות: 23%
מע"מ: על העמלה בלבד
תגיות:

ספר תורת זבח – למברג, תר"ט – עותק המחבר רבי שלמה גנצפריד בעל "קיצור שולחן ערוך", עם חתימתו, עם הגהותיו לקראת הדפסת המהדורה השלישית, ועם שני דפי טיוטה של החיבור בכתב-ידו
ספר תורת זבח, הלכות שחיטה, כיסוי הדם, טרפות הריאה וניקור, מאת רבי שלמה גנצפריד בעל "קיצור שולחן ערוך". למברג, [תר"ט] 1848. מהדורה ראשונה.
עותק בעל שוליים רחבים, שהיה שייך למחבר. בראש השער מתנוססת חתימת יד-קדשו: " שלמה גאנצפריד". בשולי הדפים תיקונים והגהות בכתב-ידו של המחבר.
על פי העותק שלפנינו עם התיקונים בכתב-יד המחבר נדפסה המהדורה השלישית של ספר זה, באונגוואר תרכ"ט, בה נכתב בשער: "נדפס מחדש בתיקונים מאת המחבר נ"י". במספר מקומות נותרו סימנים המעידים על השימוש בעותק שלפנינו בבית הדפוס: כתמי דיו רבים; חיתוכים מכוונים בחלק מהדפים; בדף לט (משני צדיו) נרשם המספר 24 – מיספור המתאים לתחילת קונטרס 24 במהדורה השלישית [ראה חומר מצורף].
בנוסף, נכרכו בספר זה (בין הדפים ה-ו) שני דפים (4 עמודים כתובים) של טיוטה מוקדמת של החיבור בכתב-יד המחבר, עם הוספות ותיקונים רבים בשוליים ובין השורות. בדפים אלה מופיע החיבור מסוף סימן ט עד תחילת סימן טז, בנוסח שונה מהנדפס. בראש סימן יד (בדפים בכתב-יד) הוסיף המחבר: "צריך סידור אחר".
הגאון רבי שלמה גנצפריד (תקס"ד-תרמ"ו), בן רבי יוסף (שהיה דיין ומו"ץ באונגוואר). בהיותו בן שמונה שנים מת עליו אביו, וחינוכו עבר לידי הרב צבי הירש הלר [ר' הירשלי חריף] מחבר הספר הידוע "טיב גיטין" (חברו לספסל הלימודים אז היה האדמו"ר רבי צבי הירש פרידמן מליסקא בעל "אך פרי תבואה"). ספרו הראשון "קסת הסופר" על הלכות כתיבת סת"ם יצא לאור בשנת תקצ"ד בעיר אפען, הספר זכה להסכמת מרן ה"חתם סופר" אשר כתב דברים נלהבים בשבח הספר ["עיינתי בו... מרישא לסיפא... והנה כלך יפה רעיתי מום אין בך! מכוון להלכה על דרך האמת..."] וציווה כי לא יתנו קבלת סופר לתלמידים עד שיהיו בקיאים בספר הזה. החתם סופר אף עיטר את הספר בהגהותיו. בראשית דרכו נמנע מלכהן ברבנות והתפרנס ממסחר, אך כשירד מנכסיו נעתר לקבל את רבנות העיר ברעזעוויץ, ומשנת תר"י כיהן כראב"ד אונגוואר עד לפטירתו בשנת תרמ"ו. עמד בראש מערכות הרבנות האורתודוקסית בהונגריה.
חיבר עשרות חיבורים חשובים, בהם הספר "תורת זבח" שלפנינו, אך עיקר פרסומו בא בשל ספרו המפורסם "קיצור שולחן ערוך", אשר זכה למהדורות רבות מאז שיצא לראשונה באונגוואר בשנת תרכ"ד [ב"אוצר ישראל", ניו יורק תרס"ט, נכתב שעד זמנו יצאו לאור כחצי מיליון טפסים מספר קיצור שו"ע, ועל פי ד"ר יצחק ריבקינד הופיעו ממנו עד שנת תש"כ למעלה ממיליון טפסים].
גם הספר "תורת זבח" הפך לספר יסוד וזכה למספר רב של מהדורות. מלבד המהדורה הראשונה שלפנינו, נדפס פעם שניה בלבוב תר"כ, ובפעם השלישית (עם תיקונים על פי העותק שלפנינו) באונגוואר תרכ"ט. לאחר מכן נדפס בזיטומיר תר"ל, לבוב תרל"ט, מונקאטש תרנ"ג, ועוד.
[1], מו, [4] דף (ארבעה הדפים עם תשובה מרבי שלמה קלוגר ועוד, מופיעים במקור בראש הספר. בעותק שלפנינו נכרכו בסוף ושלא כסדרם. יש לציין כי במהדורה השלישית מופיע תוכן דפים אלה בסוף הספר) + [2] דף (4 עמודים כתובים) בכתב-יד. חסר חציו התחתון של דף יט. 26 ס"מ. שוליים רחבים. מצב בינוני. כתמים, כתמי דיו, בלאי, פגעי עש, קרעים וחיתוכים, עם פגיעה בטקסט בחלק מהמקומות. רבים מהדפים שוקמו באופן מקצועי. כריכת עור חדשה מפוארת, עם הטבעה מוזהבת.

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא