מכירה פומבית 69 חלק א' פריטים נדירים ומיוחדים
3.12.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 קדם מכירות פומביות - רמב"ן 8, מתחם טחנת הרוח. רחביה, ירושלים

התצוגה והמכירה תתקיימנה במשרדנו , רחוב רמב"ן 8, ירושלים

המכירה הסתיימה

פריט 36:

מחזור שער בת רבים – שני החלקים – ונציה, תע"א-תע"ה – הגהות קבליות בכתב-יד, מאת מקובל איטלקי לא מזוהה, עם קטעים מתורת ...

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $4,400
מחיר פתיחה:
$ 1,000
הערכה:
$3000-5000
עמלת בית המכירות: 23%
מע"מ: על העמלה בלבד
תגיות:

מחזור שער בת רבים – שני החלקים – ונציה, תע"א-תע"ה – הגהות קבליות בכתב-יד, מאת מקובל איטלקי לא מזוהה, עם קטעים מתורת הרמח"ל
מחזור שער בת רבים, חלק ראשון – תפילות לימות החול, שבתות, ראשי חודשים ורגלים, וחלק שני – תפילות הימים הנוראים וחגי תשרי, "כמנהג קהל קדוש אשכנזים", עם פירוש הדרת קודש, מאת רבי יצחק ב"ר יעקב יוסף הלוי. ונציה, [תע"א-תע"ה 1711-1715]. דפוס בראגדין. שני כרכים בפורמט גדול.
מחזור זה נדפס בהשתדלות קהילות איטליה, שהתחייבו מראש לקנות טפסים מודפסים. המחזור נדפס ונמכר קונטרסים-קונטרסים.
בדפי הכרך השני הגהות קבליות רבות בכתיבה איטלקית (חלקן קצוצות), מחכם לא מזוהה, ששימש כחזן והיה גם מקובל. הכותב הוסיף כוונות קבליות מעל חלק מהתיבות, בצד השורות ובין השורות. במספר דפים הגהות קבליות ארוכות במיוחד. במספר מקומות העתיק הכותב קטעים מתורת הרמח"ל. קטעים אלה מופיעים בהגהות על עותק מחזור שער בת רבים שהיה בידי הרמח"ל (מחזור זה נמכר במכירת קדם מס' 63, פריט 72). הגהות אלה נתגלו בדור האחרון ע"י הרב יוסף אביב"י ונתפרסמו על ידו בספר "מחזור רמח"ל" (ירושלים תשנ"ה; השווה עם ההגהות שלפנינו בדפים קכו/1: "הנה הקדושה הוא להמשיך...", קכז/1-2: "סוג הקדושה...", "והחיות אשר...", קכט/2: "האוחז יש בו סודות גדולים..."). מלבד הגהות אלו ישנן הגהות קבליות ארוכות נוספות שאין להן מקבילות במחזור רמח"ל. מספר הגהות בכתיבה שונה ויתכן ולפנינו שני כותבים או יותר.
בין הדפים קיב-קיג נכרך דף בכתב-יד, עליו נכתב נוסח קריאת שמע באותיות גדולות מרובעות עם כוונות קבליות וצירופי אותיות בין השורות ובשוליים.
בנוסף, מופיעות במחזור הגהות רבות עם הערות ותיקוני נוסח וציון מנהגי מקומו של הכותב. לאורך המחזור "טעמים" – סימני נגינה מעל התיבות, שמטרתם לסייע לחזן בעת התפילה.
לא ברור מנין הגיעו לידיו של הכותב הקטעים מהגהות רמח"ל, אותם העתיק בטופס שלפנינו. לא ברור האם היה מחוג רמח"ל, או שמא התגלגל לידו המחזור הנ"ל של הרמח"ל, ואולי הגיעה לידו רק העתקה מהגהות רמח"ל (יש להזכיר כי הגהות רמח"ל לא נדפסו עד לדורנו, כנזכר לעיל). מכל מקום, מן ההגהות עולה כי הכותב לפנינו הוא חכם איטלקי, ששימש כנראה כחזן באחת מקהילות האשכנזים באיטליה, ואף היה בקי בחכמת הקבלה.
שני כרכים. כרך ראשון: ב-שנו דף. חסרים דף השער וארבעה דפים אחרונים: שנז-שס. כרך שני: שעב, שעז-שפד דף. שיבוש בסדר דפים קנג-קנו בכרך השני. דף נוסף בכתב-יד נכרך בין דפים קיב-קיג. 36 ס"מ. נייר בהיר, עבה ואיכותי. מצב טוב-בינוני. כתמים. כתמי רטיבות בחלק מהדפים (כתמים כהים בדפים האחרונים של הכרך השני). עקבות רטיבות עם סימני פטריה ועובש בחלקם העליון של עשרות הדפים האחרונים בכרך הראשון. בלאי וקרעים קלים בשולי הדפים הראשונים והאחרונים בשני הכרכים, עם פגיעות במסגרת השער של הכרך השני. קרע קטן באמצע דף השער בכרך השני, עם פגיעה קלה בטקסט. פגעי עש בשוליים הפנימיים של מספר דפים בכרך השני, ללא פגיעות בטקסט. ללא כריכות.

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא