מכירה פומבית 69 חלק א' פריטים נדירים ומיוחדים
3.12.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 קדם מכירות פומביות - רמב"ן 8, מתחם טחנת הרוח. רחביה, ירושלים

התצוגה והמכירה תתקיימנה במשרדנו , רחוב רמב"ן 8, ירושלים

המכירה הסתיימה

פריט 21:

כתב-יד, חידושי תורה מגאוני פולין – עם חידושים לא ידועים של "השרף" מקוצק וחתנו ה"אבני נזר" – זדונסקה וולה, תרנ"ב

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
מחיר פתיחה:
$ 2,000
הערכה:
$3000-5000
עמלת בית המכירות: 23%
מע"מ: על העמלה בלבד
תגיות:

כתב-יד, חידושי תורה על מסכתות שונות, עם חידושים רבים של אדמו"רי ורבני פולין. זדונסקה וולה, פולין, [תרנ"ב 1892].
הכותב הוא רבי אשר טוך, החותם את שמו במקומות רבים. בכריכה הקדמית חותמת שלו ורישומים, בהם מופיע שם עירו: "זדונסקא וואליע". רבי אשר למד בישיבתו של הגאון רבי אברהם יצחק הלוי אב"ד זוגורוב (זאגראווע, נפטר תר"ע), והוא מזכירו פעמים רבות בכתב-היד בכינוי: "הרב שליט"א". כמו כן, מוזכרים דברים בשם אבי הרב הנ"ל, הגאון רבי שלמה הלוי פויזנר (נפטר תר"נ).
בכתב-היד שלפנינו מובאים שני חידושים – שאינם ידועים ממקורות אחרים – בשם האדמו"ר "השרף" רבי מנחם מנדל מורגנשטרן מקוצק. בדף [37] מביא הכותב לתרץ קושיית התוספות במסכת פסחים [בעניין חמץ של נכרי]: " דכירנא אשר אני שמעתי מאדונינו ורבינו ומורינו דקאצק יע"א על קושיות התוס'... והוא תירץ...". החידוש השני הוא בעניין "שור הנסקל": " הרב שליט"א [רבי אברהם יצחק הלוי הנ"ל] אמר לי קושי' אחת בשם הקדוש והטהור מקאצק זצ"ל..." [דף 42/א]. חידושים אלו לא נדפסו בספרים המלקטים את דברי תורתו של "השרף" מקוצק, והם מתגלים כאן לראשונה.
בכתב-היד שלפנינו מובאים גם חידושים לא ידועים מאת האדמו"ר רבי אברהם בורנשטין אב"ד סוכוטשוב, בעל ה"אבני נזר", חתנו של "השרף" מקוצק: "אשר אני שמעתי מהרב אדונינו ורבינו מסאכטשאוו יע"א..." [2/א]; "שמעתי להקשות בשם הגאון החריף ובקי... הרב דק"ק סאכאטשאוו יע"א..." [41/א]; "שמעתי לתרץ על קושית הלח"מ... מהגאון עולם עוקר הרים בפלפולו מהרב כמו"ה ר' אברהם נ"י דק' סאכאטשאוו..." [51/א] (ראה באריכות שו"ת אבני נזר, או"ח, סימן שעח); "בשם הקדוש הרבינו[!] החריף ובקי אין גומרין אליו[!] ההלל כקש"ת כמוה"ר ר' אברהם נ"י אב"ד דסאכאטשאוו..." [61/א]; "שמעתי בשם אדומו"ר הקדוש והטהור מק"ק סאכאטשאוו יצ"ו... ותירץ הוא שליט"א..." [68/א] (תחילת החידוש נמצא גם בשו"ת אבני נזר, או"ח, סימן שיט, אך לפנינו החידוש בתוספת מרובה על העיקר).
כמו כן מובאים בכתב-היד, חידושים של האדמו"ר רבי אברהם לנדא אב"ד טשכנוב [41/ב], ושל הגאון רבי ישראל יהושע אב"ד קוטנא, בעל "ישועות מלכו" [51/ב, 61/א].
במספר דפים רישומים ורשימות אישיות (ביידיש).
"השרף" מקוצק היה ידוע כחריף עמקן ומחדש בלימודו, וכרבם של גאוני עולם כדוגמת חתנו ה"אבני נזר" וה"חידושי הרי"ם". עם כל זאת, לא שרדו ממנו הרבה חידושים בסוגיות הש"ס, ולדורות נותרו ממנו בעיקר אמרותיו החריפות והתובעניות בעבודת ה'. עשרות פנינים והברקות קצרות ששרדו מחידושיו בהלכה ואגדה, נלקטו בספר "אמת מקאצק תצמח" (תל-אביב תשכ"א), אך לא מופיעים שם חידושים בעניינים שהובאו לעיל. כמו כן, רוב החידושים של ה"אבני נזר" המובאים בכתב-היד שלפנינו, לא נמצאים בשו"ת "אבני נזר".
לפנינו תגלית חשובה עבור שוחרי תורתם של "השרף" מקוצק וחתנו הגדול בעל ה"אבני נזר".
ידועים דברי ה"אבני נזר" בהקדמתו המפורסמת לספרו "אגלי טל": "נכנסתי לפני ולפנים לבית חמי אדומו"ר זצ"ל מקאצק מקור החכמה והתבונה, ממנו דרכי העיון למדתי, וממנו נתועדתי מה יקרא חדושי תורה באמת, כי לא כל הפלפולים חדושים המה. ולא יאומן כי יסופר השגחה הגדולה אשר השגיח עלי בעינא פקיחא גם בענין סדר הלימוד וחדושים". בעל ה"אבני נזר" התבטא על שיטתו בלימוד: כמו ששלחו את נשמת האר"י הקדוש לעולם הזה כדי לגלות דרך חדשה בתורת הנסתר, כך שלחו אותי מן השמים "לגלות דרך חדש בנגלה" (שיח שרפי קודש, ה, עמ' 95).
[80] דף (160 עמודים כתובים). 20 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. בלאי וקרעים במספר מקומות. כריכה פגומה. כריכה קדמית מנותקת. חסרה שדרה.

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא