Oct 24, 2019 (Your local time)
Israel
 Emek H'aela 12, Modein
ציונות, בולים,שטרות, מטבעות
ועוד ועוד..
פריטים נדירים שחלקם מעולם לא היו במכירות פומביות!!!
The auction has ended

LOT 22:

מכתבים בכתב יד של משה שרת לאהובתו-אולי פילגשתו לכאורה.

מכתבים ששלח ...

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $300
Start price:
$ 250
Estimated price:
$800 - $1,000
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

מכתבים בכתב יד של משה שרת לאהובתו-אולי פילגשתו לכאורה.

מכתבים ששלח משה שרת למעריצתו {מאהבת}לכאורה מרים מכנר,מפקחת חינוך.

המכתבים כתובים וחתומים בכתב ידו ומצורפים צילומים של מרים....


את המכתבים כתב משה שרת בשנת 1960 היה זה כ3 שנים לאחר עזיבתו את משרד החוץ

בעקבות הלחצים שהפעיל יריבו דוד בן גוריון .באותם ימים כיהן משה שרת במספר תפקידים, ובעיקר כיושב הראש 

הנהלת המוסד החינוכי "בית ברל".

המכתבים שלפנינו מספרים על מפגשים ביחידות עם מרים בכנר.

באחד המכתבים הוא כותב:

"מרים יקרה,חזרתי זה עידן-ועידן לא עלה בידי לבקרך,אף לא לכתוב לך. 

בנתיים כבר התחילה השנה החדשה ונשאר לי רק לאחל לך גמר חתימה טובה,

אקווה כי שלום לך, כי רוחך טובה עליך,כי את בתל אביב,וכי אין מתארחת אצלך שום חברה.....

כמעט ניגשתי הערב אך ברגע האחרון נרתעתי,מחשש פן אגרום קושי לך או לעצמי או לשנינו,מה בדבר שבוע הבא?"


ובמכתב אחר הוא כותב:"האוכל לבוא הערב? אם לא. אנא, טלפני לי,אם לא אשמע מפיך דבר,אבוא,אבל בשעה מאוחרת"


פריט נדיר ביותר!!!


catalog
  Previous item
Next item