מכירה פומבית 18 פריטים נדירים ומיוחדים. כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמורי"ם, עותקים מיוחסים, ספרים נדירים, ספרים משנות הר' והש' חב"ד, כלי כסף, ציורים,חפצי יודאיקה, ועוד...
25.9.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' בירנבוים 25 בני ברק
עמלת בית המכירות 23% . + מע"מ.
ללא תוספת עמלה על תשלום בכרטיס אשראי.
שימו לב!! לא ניתן לבטל הצעה לאחר הגשתה!
חובה !!! לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 15 יום.
המכירה הסתיימה

פריט 18:

'הספר'!! של תורת החסידות'. ספר 'תולדות יעקב יוסף', דפוס ראשון, קארעץ, תק"ם(1780). ספר סגולה ושמירה.

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
מחיר פתיחה:
$ 10,000
עמלת בית המכירות: 23% לפרטים נוספים
מע"מ: 17% על העמלה בלבד

 
הספר החשוב ביותר במעלה של תורת החסידות, ראש וראשון לעומק יסודותיה וממנו אבן ופינה לכל תורת החסידות לדורותיה עד ליום זה, במהדורה ראשונה בחיי המחבר הקדוש.
פה ראשון למרן קודש הקדשים הבעל שם טוב הקדוש זיע"א. הבעש"ט הק' האציל על תלמידו הגדול את רוב תורתו ובהקדמת המוציאים לאור מנסחים זאת בביטוי המפורסם; "וישראל אהב את יוסף ונתן מהודו עליו, תרומתו תרומה לכהן ביתר שאת ורבו יתירא".
ספר סגולה ושמירה.
נדפס לראשונה בחיי המחבר הגאון הקדוש רבי יעקב יוסף הכהן מפולנאה זי"ע – בחיר תלמידיו של מרן אור שבעת הימים הבעש"ט הקדוש זיע"א ומפיץ תורתו הראשון בכתב. והינו הספר הראשון שמביא את תורת רבו על מכבש הדפוס ומפורסם בתיבות הקדושים "שמעתי ממורי" – מאות פעמים, אשר מודגשים ובאותיות גדולות במיוחד בספר הקדוש הזה.
מהדורה ראשונה, קארעץ, תק"ם. הובא לבית הדפוס ע"י בן המחבר וחתנו; הרה"ק רבי אברהם שמשון הכהן אב"ד ראשקוב וחתנו רבי אברהם דוב אוירבאך אב"ד חמלניק. בבית הדפוס של ר' צבי הירש בן ארי' ליב וחתנו שמואל בן ישכר בער סגל. [1], רב דף. 31 ס"מ. סטפנסקי חסידות, מס' 605.

חיבור הספר הק' והדפסתו הייתה לצנינים בעיני המתנגדים וראו בה כעליית מדרגה בהפצת דרכי החסידות ותורתה ברבים ע"פ תבל, והשמידו ושרפו את הספרים ככל שידם מגעת ומכאן נדירותו הגדולה.

למותר לציין את חביבות וקדושת הספר הקדוש אצל כל גדולי תלמידי הבעש"ט הק', ותלמידי המגיד ממעזריטש ושושלות הצדיקים לכל ענפיהם קראו אחריו מקודש, מקודש, והיה פאר לראשם ולשיחם.
הביטויים הק' שנאמרו ע"י הצדיקים הם בנוסח; "תורה מן השמים", "ובכל תיבה אפשר להחיות מתים", אחד מהצדיקים אמר שספר 'תולדות', הוא ספר של שבת! בלבד. וכן רבות.

פירוט: שער חסר – הושלם ע"י צילום. דף 2 הושלם בחלקו בצילום. דף 3 הושלם כולו בצילום. דף 7,6,5,4 הושלם בחלקו בצילום. דף 199 הושלם גם בחלקו בצילום. כל ההשלמות נעשו ושוקמו בצורה מקצועית יחד עם החלק המקורי. 3 דפים אחרונים משוקמים מקצועי.


לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא